Informační systém Repo 

Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2018. s. 81-87, 8 s. ISBN 978-80-87952-25-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu
Název česky Snoezelen v praxi speciální pedagogiky a v jejím výzkumu
Název anglicky Snoezelen in Practise of Special Pedagogy and its Research
Autoři JANKŮ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin KALEJA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2018. Učitel, žák, psycholog, od s. 81-87, 8 s. 2018.
Nakladatel MAGNANIMITAS
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Dostupné na webu zde:
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000095
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87952-25-2
Klíčová slova česky Snoezelen, speciální pedagogika, výzkum, praxe
Klíčová slova anglicky Snoezelen; special education; research; practise
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 14. 12. 2018 12:59.
Anotace
Prezentované sdělení pojednává o smyslovém aktivizačním přístupu, zahrnujícím širokou plejádu metod a technik, označovaném jako Snoezelen, který se využívá za účelem poskytnutí podpory, motivace, zprostředkování zkušenosti u osob s vícečetným postižením různého věku, zejména však u dětí a dospívajících. Autoři textu nastiňují jeho význam ve speciálněpedagogické praxi a poukazují na absenci potřebných speciálněpedagogických výzkumných záměrů v prostoru České republiky. Na konci svého příspěvku prezentují vybrané dílčí závěry z realizovaných empiricky uchopených schémat.
Anotace anglicky
The text deals with sensory activation approach involving a wide variety of methods and techniques, called Snoezelen, which is used to provide support, motivation, giving experience to people with multiple disabilities of different ages, especially children and adolescents. The authors of the text outline its importance in special pedagogy and point to the absence of special pedagogical research intentions in the Czech Republic. In conclusion, they present selected partial conclusions from realized empirical projects.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:30

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:30, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz