Informační systém Repo 

Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
JANKŮ, Kateřina a Martin KALEJA. Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu. GRANT journal, Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn., 2018, roč. 7, č. 01, s. 52-56. ISSN 1805-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu
Název česky Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu
Název anglicky Trilinearity of Snoezelen in Special Pedagogy Research
Autoři JANKŮ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin KALEJA (203 Česká republika, domácí).
Vydání GRANT journal, Hradec Králové, MAGNANIMITAS Assn. 2018, 1805-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19510/18:A0000094
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Snoezelen; speciální pedagogika; výzkum; praxe
Klíčová slova anglicky Snoezelen; special education; research; practise
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 14. 12. 2018 14:21.
Anotace
Prezentované sdělení pojednává o smyslovém aktivizačním přístupu, zahrnujícím širokou plejádu metod a technik, označovaném jako Snoezelen, který se využívá za účelem poskytnutí podpory, motivace, zprostředkování zkušeností osobám s postižením různého věku, zejména však dětem a dospívajícím s vícečetným postižením. Autoři textu nastiňují význam Snoezelenu ve trilinearitě rovin, které reflektují samotnou epistemologickou základnu konceptu, cílené spojení s vědním oborem speciální pedagogika s návazností na její praxi, a rovněž badatelskou činnost, ve které poukazují na absenci potřebných speciálněpedagogických výzkumných záměrů v prostoru České republiky (Janků, Kaleja, 2018). Na konci svého příspěvku prezentují vybrané dílčí závěry z realizovaných empiricky uchopených schémat.
Anotace anglicky
The text deals with sensory activation approach involving a wide variety of methods and techniques, called Snoezelen, which is used to provide support, motivation, giving experience to people with disabilities of different ages, especially children and adolescents with multiple disabilities. The authors of the text outline its importance in trilinear planes, which reflect the epistemological basis of the concept itself, a targeted connection with the subject of special pedagogy practising, and point out to the absence of special pedagogical research intentions in the Czech Republic. (Janků, K., Kaleja, M. 2018) In conclusion, they present selected partial conclusions from realized empirical projects.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:27

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:27, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz