Informační systém Repo 

Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel? In Miriam Prokešová. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. 1. vydání. Ostrava: Česká pedagogická společnost, 2017. s. 233-247, 15 s. ISBN 978-80-905245-6-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?
Název česky Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?
Název anglicky Výzkum školní edukace: (Un)Prepared Pupil or (Un)Prepared Teacher?
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva ZEZULKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Ostrava, Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa, od s. 233-247, 15 s. 2017.
Nakladatel Česká pedagogická společnost
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000084
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-905245-6-9
Klíčová slova česky připravenost; pedagog; základní škola; žák; inkluzivní vzdělávání; výzkum; čtenářská gramotnost; intaktní žák; žák s mentálním postižením; žák z prostředí sociální exkluze
Klíčová slova anglicky preparedness; teacher; primary school; pupil; inclusive education; research; literacy; intact pupil; pupil with mental disability; pupil from the environment of social exclusion
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 12. 4. 2018 19:02.
Anotace
Aktuální transformační výzvy v systému českého školství, především základního školství přinášejí mnoho otázek. Odpovědi k těmto otázkám nelze prostým způsobem definovat, nejsou a ani nemohou být jednoznačné. Našim krátkým sdělením nepřispíváme do politické či politicky laděné diskuze. Jeho prostřednictvím si klademe za cíl poukázat na reálnou situaci v oblasti připravenosti pedagogických pracovníků základních škol pro koncipování školní inkluze v praktickém slova smyslu a rovněž chceme poukázat na aktuální stav v oblasti čtenářské gramotnosti žáků, jichž se řešené téma základního inkluzivního vzdělávání bezprostředně dotýká. Prezentujeme základní rámec výsledků celoplošného republikového výzkumného záměru, jehož jsme byli řešiteli, a do kterého jsme celkem zahrnuli 2005 pedagogů a 1000 žáků základních škol.
Anotace anglicky
The current transformation challenges in the system of Czech education, especially the primary one, bring many questions. The answers to these questions cannot be easily defined, they are not and cannot be unambiguous. We do not contribute to political or politically-oriented discussion by our short message. By it we aim to show the real situation in the sphere of preparedness of pedagogical workers of primary schools for designing school inclusion in practical sense. At the same time we want to show the current conditions in the sphere of literacy of pupils, who are directly influenced by the solved topic of inclusive primary education. We present main frame of results of a national research project, whose researchers we were, and in which we included 2005 teachers and 1000 pupils of primary schools.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 10:57

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 10:57, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz