Informační systém Repo 

Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin a Eva ZEZULKOVÁ. Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky. In Jiří Králík. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. první. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 44-51, 8 s. ISBN 978-80-87952-21-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky
Název česky Současný stav: Romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky
Název anglicky Current Situation of Roma Children and Pupils in Compulsory School Education or Key Background for Next Steps
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva ZEZULKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Hradec Králové, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017. Koncepce vzdělávání a psychologie. roč. VII. od s. 44-51, 8 s. 2017.
Nakladatel Magnanimitas
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000065
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-87952-21-4
Klíčová slova česky vzdělávání; romské děti; romští žáci; škola; edukace; stát
Klíčová slova anglicky school education; Roma children; Roma pupils; school; education; state
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 10. 4. 2018 11:21.
Anotace
Příspěvek popisuje základní rámec současného stavu předškolního a základního vzdělávání (sociálně) vyloučených romských dětí a žáků povinné školní docházky, jejichž institucionalizovanou školní edukaci Česká republika spojuje s otázkou inkluzivního vzdělávání. Prezentované sdělení autorů se opírá o relevantní klíčová výzkumná zjištění vycházející z uskutečněných vlastních projektů a z dat obecně uznávaných, nebo obecně veřejnosti dostupných s implikovanou žádoucí kriticky objektivní reflexí k současným platným legislativním, případně jiným plošně závazným předpisům, doporučením atp.
Anotace anglicky
The text describes the basic framework of the current state of pre-school and primary school education of (socially excluded) Roma children and pupils in compulsory schooling, whose institutionalized school education is in the Czech Republic conected with inclusive education. The presented author's statement is based on relevant key research findings based on realized own projects and data generally acknowledged, or generally available to the public, with implied desirable critically objective reflections on the current valid legislative, or other area-specific regulations, recommendations, etc.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:26

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:26, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz