HORÁKOVÁ, Jana. Evil Media. Eristic for Digital Societies. In Management Challenges in the 21st Century : Digitalization of the Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges, 12. 4. 2016, Trenčín, Slovakia. 2016.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evil Media. Eristic for Digital Societies
Název česky Zlá média. Eristika pro digitální společnosti
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Management Challenges in the 21st Century : Digitalization of the Society, Economy and Market: Current Issues and Challenges, 12. 4. 2016, Trenčín, Slovakia, 2016.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/16:00092787
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky zlá média; zlá mediální studia; šedost; detail; eristika; stratagema; hackability; participativní výzkum; digitální kultura
Klíčová slova anglicky evil media; evil media studies; greyness; detail; eristic; stratagem; hackability; participatory research; digital society
Návaznosti MUNI/A/0988/2015, interní kód Repo.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 16:58.
Anotace
Evil media studies was introduced as an effective methodological tool that offers an alternative to a purely technical point of view on information technology as well as the purely aesthetic viewpoint. In this context, we can talk about the turnover from aesthetics to ethics, about leaving the user's perspective in favour of a programmer’s perspective, and about overcoming the isolation of academic debate in favour of participatory research in new media network, i. e. blurring boundaries between theory and experimental practice of digital culture.
Anotace česky
Zlá mediální studia byla prezentována jako účinný metodologický nástroj, který představuje alternativu k čistě technickému pohledu na informační technologie, stejně jako k čistě estetickému hledisku. V této souvislosti můžeme mluvit o obratu od estetiky k etice, o opuštění hlediska uživatele ve prospěch hlediska programátora, o vystoupení ze závětří akademické debaty ve prospěch participativního výzkumu nových médií, stírajícího hranice mezi teorií a experimentální praxí digitální kultury.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 8. 2022 19:11