Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření
Název anglicky Classroom Management Strategies of Student Teachers on their Teaching Practice and their Openness to Experience: A Survey Study
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ.
Vydání Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakta
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7394-596-1
Klíčová slova česky Strategie řízení třídy; kognitivní otevřenost; studenti učitelství; učitelská praxe
Klíčová slova anglicky Classroom management strategies; cognitive openness; student teachers; teaching practice
Návaznosti GA16-02177S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 28. 2. 2017 00:52.
Anotace
amp; Van Hiel, 2011, česká verze Širůček, 2014).
Anotace anglicky
amp; Van Hiel, 2011, Czech version by Širůček, 2014).
Zobrazeno: 27. 5. 2020 08:40