Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina a Jan MAREŠ. Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření. In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016. ISBN 978-80-7394-596-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie řízení třídy u studentů učitelství na praxích z hlediska jejich otevřenosti vůči zkušenosti: dotazníkové šetření
Název anglicky Classroom Management Strategies of Student Teachers on their Teaching Practice and their Openness to Experience: A Survey Study
Autoři VLČKOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant, domácí) a Jan MAREŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakta
Obor Pedagogika a školství
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/16:00088211
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-7394-596-1
Klíčová slova česky Strategie řízení třídy; kognitivní otevřenost; studenti učitelství; učitelská praxe
Klíčová slova anglicky Classroom management strategies; cognitive openness; student teachers; teaching practice
Návaznosti GA16-02177S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 07:28.
Anotace
amp; Van Hiel, 2011, česká verze Širůček, 2014).
Anotace anglicky
amp; Van Hiel, 2011, Czech version by Širůček, 2014).
Zobrazeno: 21. 9. 2020 11:57