Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina. An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences. In Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name An Integrated Mixed Methods Research Design: Example of the Project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences
Name in Czech Integrovaný smíšený výzkumný design: Příklad projektu Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií
Authors VLČKOVÁ, Kateřina.
Edition Mixed Methods: Angewandte Integration qualitativer und quantitativer Methoden in den Sozialwissenschaften, 2014.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) integrovaný vícemetodový výzkumný design; ukázka projektu
Keywords in English integrated mixed methods research design; example of a project
Links GAP407/12/0432, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 24. 3. 2015 00:50.
Abstract
The presentation focused on an so called integrated mixed method research design example on a basis of a Czech Science Foundation Project Nr. GAP407/12/0432 "Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences". All main integrated parts of the mixed methods research design were discussed: the aim, theoretical framework, research question, methods and validity threats.
Abstract (in Czech)
Prezentace se zaměřovala na tzv. integrovaný vícemetodový výzkumný design na příkladu projektu GAČR GAP407/12/0432 Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií. Všechny hlavní integrované části výzkumného designu s více metodami byly specifikovány: cíle, teoretický rámec, výzkumná otázka, metody a rizika validity.
Displayed: 16. 7. 2020 14:38