česky | in English

Log in

eduID.cz
 
Photo: Miloslav Jůzl (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Miloslav Jůzl (Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. Repo)

Staff member: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.
učo: 1111

juzl(tečka/dot)miloslav(zavináč/atsign)ujak(tečka/dot)czStať ve sborníku
 • JŮZL, Miloslav. Duchovní jako součást prevence ve výkonu trestu odnětí svobody (Clergy as part of prevention in the execution of a custodial sentence). In Moderné technológie v páchání, odhaĺovaní, dokumentovaní a prevencii trestnej činnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2020. p. 289-291. ISBN 978-80-8054-856-8.
 • JŮZL, Miloslav. Epistemologická východiska zabezpečovací detence (Epistemological basis of security detention). In Jůzl, Miloslav a Dušan Gáč. Specifika výkonu zabezpečovacídetence v České republice. Brno: Vězeňská služba České republiky, 2020. p. 9-17. ISBN 978-80-907836-0-7.
 • JŮZL, Miloslav. Slavní polozapomenutí penitenciaristé rakousko-české školy (Famous half-forgotten penitentiarists of the Austrian-Czech School). In Miloslav Jůzl a kol. Současné vzdělávací trendy v českém vězeňství. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2020. p. 41-55. ISBN 978-80-7452-148-5.
 • JŮZL, Miloslav and Petr DOHNAL. K filozofickým východiskům suicidia (Basic Philosophical Thoughts about Suicide). In BAJCURA, Lubomír. Sebevraždy a sebepoškozování v penitenciárním prostředí: monografie příspěvků z konference VI. Penologické dny 2018 a příspěvků dodatečných. Stráž pod Ralskem: Stráž pod Ralskem: Akademie Vězeňské služby České republiky, 2019. p. 107-115. ISBN 978-80-270-5868-6.
 • JŮZL, Miloslav. K dřevním tradicím české sociální pedagogiky. In Aktuaĺnye aspekty fundamentálnych i prikladnych issledovanij. Orel, Rusko: FGBOU OrelGUET, 2016. ISBN 978-5-98498-204-7.
 • JŮZL, Miloslav. Rok profesorů III a jejich poselství. In SOCIÁLIA 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016. p. 327-334. ISBN 978-80-7435-655-1.
 • JŮZL, Miloslav. K historii emancipace českých žen. In Rosková, L. Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015. p. 60-71. ISBN 978-80-7394-513-8.
 • JŮZL, Miloslav. Epistemologiczne uwarunkowania penitencjarystyki. In Kontexty kreowania przestrzeni polskiegi wiezienia. Kalisz: Centralnyj Ośrodek Szkolenia Sluźby Wieziennej w Kaliszu, 2014. p. 81-102. ISBN 978-83-88411-13-7.
 • JŮZL, Miloslav. Matka a dítě v penitenciární praxi. In Lenka Rosková. Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: JU v Českých Budějovicích, 2014. ISBN 978-80-7394-453-7.
 • JŮZL, Miloslav. Rok profesorů. In Perspektivy sociální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-407-6.
 • JŮZL, Miloslav. Rok profesorů II. In SOCIÁLIA 2014. Banská Bystrica: Belianum, 2014. p. 64-69. ISBN 978-80-557-0808-9.
 • JŮZL, Miloslav. Sovremennaja penitenciarnaja nauka v Čechii. In III Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencia Aktuaĺnye voprosy teorii i praktiky sovremennogo gumanitarnogo znanija. Orel, Rusko: Naučnoe izdanie, 2014. p. 188-195. ISBN 978-5-9708-0450-6.
 • JŮZL, Miloslav. Etika sociální práce v penitenciární praxi. In Aplikovaná etika v sociálnej práci II. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. p. 109-122. ISBN 978-80-8132-087-3.
 • JŮZL, Miloslav and Gabriela SLOVÁKOVÁ. Homosexualita jako fenomén sexuálního života u žen ve výkonu trestu odnětí svobody? In SEXUALITY VI. Banská Bystrica: Ped. Fak UMB Banská Bystrica, 2013. p. 124-140. ISBN 978-80-557-0479-1.
 • JŮZL, Miloslav. Problematika sexuálního života mužů ve výkonu trestu odnětí svobody. In SEXUALITY VII. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2013. p. 154-165. ISBN 978-80-970234-4-7.
 • JŮZL, Miloslav. Programy zacházení jako platforma pro resocializaci a dodržování práv věznů. In Lenka Rosková. Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: JU v Českých Budějovicích, 2013. p. 18-27. ISBN 978-80-7394-422-3.
 • JŮZL, Miloslav. Trest odnětí svobody jako příčina životního neúspěchu. In Bargel, M. – Janigová, E. – Jarosz, E. – Jůzl M. Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno, 2013. p. 32 –41. ISBN 978-80-87182-43-7.
 • JŮZL, Miloslav and Gabriela SLOVÁKOVÁ. Žycie seksualne uwiezionnych kobiet. In I. Mudrecka, M. Snopek. Resocjalizacja Instytucjonalna – bariery i moźliwości. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. p. 145-156. ISBN 978-83-7395-541-7.
 • JŮZL, Miloslav. Prizonizace a kontraprizonizace. In Lenka Rosková. Lidská práva v proměnách času. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012. p. 66-72. ISBN 978-80-7394-358-5.
 • JŮZL, Miloslav and Gabriela SLOVÁKOVÁ. Problémy sexuálního života žen ve výkonu trestu odnětí svobody. In SEXUALITY V. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2012. p. 171-190. ISBN 978-80-557-0379-4.
 • JŮZL, Miloslav. Sociálně pedagogická role církví v současné penitenciární praxi. In Bargel, M. – Janigová, E. – Jarosz, E. Dilemata sociální pedagogiky v postmoderním světě. Brno: Institut mezioborových studií, 2012. p. 1080 –1102. ISBN 978-80-87182-27-7.
 • JŮZL, Miloslav. Úvaha o spolupráci zahraničních regionů. In Sociálna práca, manažment a ekonómia – s aplikáciou na podmínky trvalo udržitelného rozvoja sociálnych služeb. Ružomberok: Verbum, 2012. p. 36-41. ISBN 978-80-8084-911-5.
 • JŮZL, Miloslav. Šikana v penitenciární praxi. In Kognitívne, emocionálne a a morálne aspekty školského šikanovania a ich využitie v prevenci šikanovania na základnej škole. Trnava: Ped. fak. TU Trnava, 2011. p. 253-260. ISBN 978-80-8082-420-4.
Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
 • JŮZL, Miloslav. K tradicím emancipace českých žen (Of the traditions of emancipation of Czech women). In JŮZL, Miloslav, KALÁBOVÁ, Helena, ŠROBÁROVÁ, Soňa. Dilemata žen a mužů v době postmoderní. Stráž pod Ralskem: Akademie VS ČR, 2020. p. 24-41. ISBN 978-80-907836-5-2.
 • JŮZL, Miloslav. Sociální pedagogika a její role v postmoderní societě (Social pedagogy and its role in postmodern society). In JŮZL, Miloslav a KALÁBOVÁ, Helena. Fenomény postmoderny. 1st ed. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2020. p. 73-116. ISBN 978-80-7452-149-2.
 • JŮZL, Miloslav. Current Czech penology and penitentiary science. In Małgorzata Orłowska, prof. Social justice as economical paradigm of modern societies. Dąbrowa Górnicza: University of Dąbrowa Górnicza, 2016. p. 73-80.
 • JŮZL, Miloslav. Dziecko za kratami. In Orlowska, M., Gościniewicz, M., Pisarczyk G. (Prze)moc w rodzinie. Instytucjonalne formy (po)mocy. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT“ s.c., 2015. p. 265-273. ISBN 978-83-63955-29-8.
 • JŮZL, Miloslav. Tázání v české penitenciaristice, aneb neblahé bilancování. In Michal Podzimek. Tázání ve výchově a sociálních vědách. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2015. p. 63-74. ISBN 978-80-7494-260-0.
 • JŮZL, Miloslav. Contemporary Czech Penitentiary Science. In A. Solak, K. Dziurzyński. Education and Upbringing. South Jordan, USA: House Publishing Ecko, 2014. p. 225-233. ISBN 978-1-4276-5524-0.
 • JŮZL, Miloslav. Dítě za mřížemi. In (Prze)moc w rodzinie. 1st ed. Toruń: Wydawnictwo edukacyjne, 2014. p. 265-274. ISBN 978-83-63955-27-4.
 • JŮZL, Miloslav and Michaela HÁJKOVÁ. IMS Brno a Vězeňská služba ČR. In Sociální pedagogika v penitenciární praxi. Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o., 2014. p. 108-118. ISBN 978-80-88010-00-5.
 • JŮZL, Miloslav. Manifest starego pedagoga – esej o Rybie. In Edukacja w procesie zmiany. Plock: Wydawnictwo PWSZ w Plocku, 2014. p. 107-110. ISBN 978-83-61601-58-6.
 • JŮZL, Miloslav. Etika sociální práce v penitenciární praxi. In Aplikovaná etika v sociálnej práci II. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2013. p. 109-122. ISBN 978-80-8132-087-3.
 • JŮZL, Miloslav. Fenomén sexuálního života žen v penitenciární praxi. In Lištiak Mandzáková S., Marková, D., Horňák, L. Postihnutie a sexualita. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2013. p. 249-275. ISBN 978-80-555-0981-5.
 • JŮZL, Miloslav. Handicap v penitenciární praxi. In Jinakost z pohledu sociálních věd. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. p. 43-56. ISBN 978-80-87182-39-0.
 • JŮZL, Miloslav. Penitenciaristika jako specifická oblast sociální pedagogiky. In Axiómy postmoderního světa jako edukačná realita súčasnosti. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. p. 82-95. ISBN 978-80-87182-38-3.
 • JŮZL, Miloslav. Vězeňská služba jako specifická oblast sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe I. Brno: Institut mezioborových studií, 2013. p. 84-96. ISBN 978-80-87182-45-1.
Článek v odborném periodiku
Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
 • JŮZL, Miloslav. Sexualita v současné české penitenciární praxi (Sexuality in current Czech penitentiary practice). In Otázky a problémy sexuálního života osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2019. p. 81-91. ISBN 978-80-7452-138-6.
 • JŮZL, Miloslav. Essay About Czech Social Pedagogy. In Современное профессиональное образование: опыт, проблемы, перспективы: материалы международной научно-практической конференции. Orel, 2018. p. 89-94. ISBN 978-5-9929-0433-8.
 • JŮZL, Miloslav. Chovanec a rodina (The Child and the Family). In Koláčková J., Rapošová, P. Sociálne prostredie ako (ne)výchovný činiteĺ. Bratislava: Univerzita Komenského, 2018. p. 47-56. ISBN 978-80-223-4661-0.
 • JŮZL, Miloslav. Sexualita v současné penitenciární praxi (Sexuality in Contemporary Penitentiary Practice). In JŮZL, M. a kol. Otázky a problémy sexuálního života osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2018. p. 71-82. ISBN 978-80-7452-138-6.
Odborná kniha
Uspořádání konference

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21. 4. 2021 10:10, Week 16 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz