česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: doc. JUDr. Ivana Štenglová (CEVRO Institut, z.ú. Repo)

doc. JUDr. Ivana Štenglová (CEVRO Institut, z.ú. Repo)

Zaměstnanec: CEVRO Institut, z.ú.
učo: 2384

ivanka(tečka/dot)stenglova(zavináč/atsign)vsci(tečka/dot)czČlánek v odborném periodiku (nerecenzovaný)
  • ŠTENGLOVÁ, Ivana. Jak lze "zrušit" smlouvu? Stavební právo : bulletin, Praha: Česká společnost pro stavební právo, 2019, č. 1, s. 7. ISSN 1211-6386.
Stať ve sborníku
  • ŠTENGLOVÁ, Ivana. Odpovědnost za prodlení podle zákona č. 89/2012 Sb. In Vozár, Jozef. Zodpovednosť v práve. Pocta Oľge Ovečkovej. : Wolters Kluwer, 2019. s. 273. ISBN 978-80-571-0031-7.
  • ŠTENGLOVÁ, Ivana. Omezení převoditelností akcií. In Eichlerová, Kateřina. Rekodifikace obchodního práva pět let poté. Sborník konference. Pocta Ireně Pelikánové. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 159-166, 8 s. ISBN 978-80-7598-426-5.
Článek v odborném periodiku
Učebnice
  • ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA. Základy obchodního práva. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 480 s. Student. ISBN 978-80-7502-314-8.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 29. 9. 2020 06:07, 40. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz