česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
Foto: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Repo)

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta Repo)

Zaměstnanec: Filozoficko-přírodovědecká fakulta
učo: 1810

zdenek(tečka/dot)jirasek(zavináč/atsign)fpf(tečka/dot)slu(tečka/dot)cz • JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Festicita v 60. - 80. letech na české-polském pohraničí. In Elzibieta Giszter, Alexandra Niesyto. Życie codzienne na terenach wplòłczesnych Katowic w minionych epokach. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2019. s. 151-160, 10 s. ISBN 978-83-64356-35-3.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Rok 1968 a česká společnost. In Marek Mazurkiewicz, Tadeusz Siwek. Colloquium Opole 2018, Evropa w pòł wieku po roku 1968. Historie. Polityka. Kultura. 1. vyd. Opole: PIN Instytut Śląski, 2019. s. 41-54, 14 s. ISBN 978-83-7126-338-5.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Vietnam v mírových jednáních druhé poloviny 20. století. In Petr Tesř. Vůkol Slezska/Circim Silesiae. 1. vyd. Opava: Zemský archiv Opava, Fakulta veřejných politik, Slezská univezita Opava, 2019. s. 192-198, 7 s. Vůkol Slezska/Circum Silesiae. ISBN 978-80-87632-60-4.
 • KRÖMER, Tomáš a Zdeněk JIRÁSEK. Alois Kacíř (1897 - 1972): Život a dílo. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 655 s. Alois Kacíř. ISBN 978-80-7510-328-4.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Česká historiografie o Kladsku po roce 1945. In Czechowicz Bogusław. Projektowanie historii. Historiografia ziemi kłodzkiej od średniowiecza do wspólczesności. 1. vyd. Kłodzko: Muzum Ziemi Kłodzkiej v Kłodzku, 2018. s. 75-79, 5 s. ISBN 978-83-950160-0-4.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Divadelnictví a česká společnost. In Jana Foltysová, Zdeněk Jirásek. Divadelnictví a česká společnost. 1. vyd. Opava: Statutární město Opava, 2018. s. 5-8, 4 s. ISBN 978-80-7572-013-9.
 • JIRÁSEK, Zdeněk a Ondřej JIRÁSEK. Organizace kulturní činnosti v regionu v 80. a 90. letech 20. století (na příkladu Severomoravského kraje). In Elżbieta Giszter, Alexandra Niesyto. Katowice jako ośrodek nauki i kultury w XX. A XXI. wieku,. 1. vyd. Katowice: Muzeum Historii Katowic, 2018. s. 59-70, 12 s. ISBN 978-83-64356-29-2.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Rodina Dubčekovcov v Sovietskom zväze (1925-1938). In Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kol.. HALLON, Ľudovít. Dubček. 1. vyd. Bratislava: VEDA, Historický ústav SAV, 2018. s. 49-66, 18 s. ISBN 978-80-224-1651-1.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Únor 1948 a československá ekonomika. In Vladímr Březina, Kateřina Hloušková, Radek Slabotínský. Historik stutečně mohutný. K životnímu jubileu Jiřího Pernese. 1. vyd. Brno: Ústav pro studium totalitních režimů, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, B&P Publishing, 2018. s. 233-240, 8 s. ISBN 978-80-88292-07-4.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Centralizační a decentralizační tendence 20. století na příkladu českého Slezska. In Státní oblastní archiv Zámrsk. Královehradecko: historický sborní pro poučenou veřejnost. Hradec Králové: Státní oblastní archiv Zámrsk, Státní okresní archiv Hradec Králové, 2017. s. 215-220, 9 s. ISBN 978-80-901805-0-5.
 • JIRÁSEK, Zdeněk. Česká republika a uprchlická krize po roce 2014. In Polska, Niemcy, Czechy wobce vyzwanie migracji i integracji. Opole: Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, 2017. s. 42-54, 13 s. ISBN 978-83-7126-333-0.
 • JIRÁSEK, Zdeněk a Tomáš KRÖMER. Kapitoly z dějin Československého zemědělského muzea v Opavě. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 178 s. ISBN 978-80-7510-260-7.
 • JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reflexe bývalé domoviny u Němců odsunutých ze Šumperska v letech 1947-1989. Historica Olomoucensia. Sborník prací historických, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, roč. 52, č. 2017, s. 189-222. ISSN 1803-9561.
 • JIRÁSEK, Zdeněk a Dimitris ATANASIADIS. Reminiscence na bývalou domovinu u odsunutých Němců z Krnovska po roce 1945. Sborní prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (History and Didactics of History), Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 2017/31, č. 2, s. 55-75. ISSN 1211-6068.
 • JIRÁSEK, Zdeněk a Aleš KREMPL. Průběh osídlování Bruntálska a Krnovska v letech 1948-1960. Slezský sborník, Opava: Slezské zemské muzeum, 2016, roč. 2, č. 114, s. 57-79. ISSN 0037-6833.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 07:42, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz