česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 

Vývěska


 1. Musím číst Vývěsky?

  Povinností každého uživatele IS Repo je sledovat důležité (červeně označené ) zprávy z vývěsky. Upozornění na takové zprávy se objeví vždy na titulní stránce Repozitar.

  Pro snazší sledování zpráv, které se vás týkají, je užitečné přidat si danou Vývěsku, nebo jen některou její sekci, mezi sledované (pod výpisem příspěvků pomocí odkazu 'zařadit vývěsku mezi sledované'). Příspěvky se budou vypisovat a automaticky počítat na titulní stránce Vývěsky v sekci Sledované vývěsky.

 2. Jaké jsou Vývěsky a kdo na ně smí vkládat?

  V ISu provozujeme Hlavní vývěsky a Tematické vývěsky. Na Vývěsku lze rovnou vypisovat jednotlivé zprávy, nebo ji lze rozčlenit do více sekcí. Pro jednotlivé sekce lze omezit přístup jen na určité osoby/skupiny osob a sekce také mohou mít zvláštní sortiment rubrik vyplňovaných při vkládání zprávy. Členíme-li Vývěsku do více úrovní sekcí, vkládat zprávy lze vždy do té nejnižší úrovně.

  Může se stát, že v určité sekci nebo Vývěsce nemáte právo vkládat zprávy, pouze je číst.

  Držitelé práva 'spravovat' pro danou sekci mohou sekci i zprávy v ní přesouvat, editovat, mazat atd.

 3. Jaká jsou pravidla použití Vývěsky?

  Cílem Vývěsky je podporovat komunikaci v rámci akademické obce školy.

  Použití Vývěsky se řídí Pravidly užití Informačního systému Repo. Pokud je ještě neznáte, přečtěte si je teď.

  Pozor: všechny operace jsou zaznamenávány.

  Vyvarujte se proto zejména: politické, náboženské nebo rasové agitace; zveřejňování důvěrných informací (např. známek); zveřejňování nelegálně získaných materiálů či materiálů, k nimž nemáte oprávnění je šířit; používání vulgárních a silně emotivních výrazů; poškozování dobrého jména školy. Uživatel je spoluzodpovědný i za činy, které způsobil někdo jiný pod jeho přihlašovacím jménem a heslem. Heslo si musí každý chránit a volit tak, aby nemohlo být opsáno, uhodnuto, či jinak zneužito.

  • Je zakázáno zprávu rušit a opakovaně vkládat. Máte-li ve zprávě chybu, opravte ji.
  • Kopie zpráv můžete přidat současně do dalších vývěskových sekcí. Je však zakázáno vkládat zprávy do dalších sekcí samostatně.
  • Je zakázáno nadužívat Vývěsku duplicitním vkládáním stejných nebo podobných zpráv (spam).
   Pozn.: Uživatelé s přístupovým právem vyveska_zpravy mohou v opodstatněných případech podobné zprávy vkládat.

  Umísťování zpráv do více sekcí najednou (tzv. crossposting): je povoleno při vložení zprávy zaškrtnout více sekcí, kde se má zpráva čtenářům zobrazit. Je zakázáno vložit stejnou zprávu vícekrát za sebou do různých sekcí (IS by nepoznal, že jde o tutéž zprávu, a čtenář by ji musel číst opakovaně).

  Pokud crosposting nelze použít (nemáte právo na vývěsku, na které byla zpráva zveřejněna), můžete zprávu zkopírovat, více v otázce Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?.

  Pečlivě volte datum expirace - neaktuální zprávy obtěžují čtenáře!

  Pečlivě zvažujte, komu zprávu zvýrazníte modře - nerelevantní zprávy obtěžují čtenáře!

  Zprávy na Vývěsce expirují, agenda je určena pro časově omezená sdělení.

  Správci si vyhrazují právo nevhodně umístěnou zprávu zrušit nebo přemístit do jiné skupiny, chybnou zprávu opravit, či nevhodnou zprávu zrušit. O změně provedené správci je vkladatel automaticky informován e-mailem.

 4. Jak na Vývěsku vložím zprávu?

  Nejdříve si vyberte vývěsku, kam chcete zprávu vložit, nebo založte vlastní Tematickou vývěsku. Má-li vývěska sekce, vyberte i sekci (nebo založte novou pomocí 'Vložit novou sekci'). Poté zvolte 'Vložit novou zprávu' (systém vám neumožní znovu vložit zprávu, která byla již jednou vložena a vypršela jí platnost. V tomto případě musíte zrušenou zprávu obnovit, blíže viz otázka Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?). Otevře se formulář, ve kterém vyplňte:

  Povinné položky

  Název zprávy
  Měl by být stručný, výstižný, aby upoutal čtenářovu pozornost, minimálně 10 a maximálně 100 znaků dlouhý. Název musí začínat velkým písmenem.
  Text zprávy
  Lze vkládat jako holý text, nebo HTML (lze použít HTML editor).
  Expirace zprávy
  Datum, kdy se zpráva z Vývěsky automaticky odstraní (přesune se do zvláštní vývěsky 'zrušené zprávy'). Nastavuje se zpravidla na den po uplynutí termínu konání avizované události. Osoby, které mají právo spravovat danou sekci na vývěsce, výjimečně nemusí expiraci zadat (je-li zpráva upozorněním trvalého charakteru).

  Ostatní volby

  Anglická verze zprávy
  Název může být dlouhý max. 64 znaků, zaškrtnutím volby "ulož i anglickou verzi zprávy" vložíte na vývěsku obě verze.
  Přiložit soubory
  Ke zprávě lze přiložit soubor z vašeho počítače.
  Webová adresa
  Do zprávy lze uvést url, kde je např. více informací o avizované události.
  Termín konání
  Doporučujeme tuto položku vyplnit vždy, protože usnadňuje čtenáři třídění zpráv dle data. Klikněte na ikonku kalendáře a vyberte datum a čas konání události.
  Komu se zpráva zvýrazní modře
  Všechny zprávy na vývěskách jsou typicky přístupné ke čtení všem uživatelům IS. Modrým zvýrazněním specifikujete osoby, jimž je zpráva primárně určena. Vyberte kategorii osob a fakultu/pracoviště, pro které se zpráva zvýrazní modře. Pokud chcete oslovit všechny studenty, použijte volbu "studenti", doktorští studenti jsou ve volbě "studenti" již zahrnuti. Majitel práva n_manip zvýrazní volbou "Důležitá" zprávu červeně - ta se pak vypíše uživateli na titulní stránce IS.
  Kopii zprávy přidat do dalších vývěskových sekcí (crossposting)
  Jednu zprávu je povoleno přidat do více sekcí vývěsky jen skrze formulář a to pouze na vývěsky, kam máte právo vkládat zprávy. Jakmile si čtenář přečte tuto zprávu na jedné z vývěsek, přečtenost se poznačí i u všech ostatních crosspostovaných zpráv. Je však zakázáno přidávat zprávu do více sekcí vývěsky jednotlivě!
  Zkratka zprávy
  Slouží pro rychlý odkaz přímo na zprávu, může mít max 16 znaků. Url bude vypadat: https://repozitar.cz/auth/bb/zkratka_vyvesky/zkratka_sekce/zkratka_zpravy.

 5. Rušení a expirace zpráv.

  Zprávy z vývěsky může zrušit jejich vkladatel a osoba s právem spravovat danou sekci, nebo zprávy automaticky expirují (mizí). Vkladatel zprávu zruší po rozkliknutí manipulačního klíče v pravém horním rohu dané zprávy volbou 'smazat zprávu'.

  Zprávám na Vývěskách se povinně nastavuje datum expirace (vypršení platnosti), zpravidla to bývá den po uplynutí avizované události. Expirované zprávy se přesouvají na zvláštní vývěsku Zrušené zprávy z vývěsky.

  Zrušené zprávy naleznete ve výpisu všech zpráv dané osoby. U kterékoli zprávy této osoby v pravém horním rohu rozbalte nabídku manipulačního klíče a zvolte 'všechny zprávy této osoby'.

  [1] volba pro zobrazení všech zpráv vybrané osoby

  Zrušené zprávy jsou šedé (nevýrazné).

  [1] zrušené zprávy
  [2] aktivní zprávy

  Osoby s právem spravovat danou sekci mají výjimečně možnost ponechat zprávu trvalého charakteru na Vývěsce bez zadání data expirace. Tato zpráva pak na Vývěsce zůstává po neomezenou dobu.

 6. Co znamenají jednotlivé ikony na Vývěsce?

  důležitá zpráva
  Zprávy červeně označené prosím ve vlastním zájmu čtěte.
  běžná zpráva
  U zpráv označených modře vás autor zprávy uvedl mezi osobami, kterým je zpráva primárně zvýrazněna.
  ostatní zprávy
  Bíle označené zprávy vám nejsou zvlášť určeny, sledujte je či nikoliv podle vlastního zájmu.
  přečtená zpráva
  Tuto zprávu jste si již kliknutím přečetli nebo označili jako přečtenou.
  manipulační klíč
  Nabídne možnosti operace s příspěvkem - např. reagovat e-mailem, upravit zprávu, zobrazit všechny zprávy osoby apod.
  hvězdička
  Slouží k označení zajímavé zprávy, ke které chcete později vrátit. Po kliknutí změní barvu na oranžovou.
 7. Kde najdu zprávy, které jsem už přečetl nebo označil jako přečtené?

  Systém eviduje přečtení zprávy. Zprávy, které jsou uživatelem přečteny, se mu nadále na titulní straně ISu, ani v přehledu zpráv, neobjevují. Pokud se uživatel chce dostat k dříve přečteným zprávám, může použít

  Repozitar → Vývěska → Přehled mých čtení vývěsky

  Lze zvolit čtení zpráv přečtených "dnes", "včera" nebo "jiný den", kde si uživatel vybere dle data konkrétní den.

  Konkrétní zprávu lze vrátit zpět mezi nepřečtené - buď přímo v 'Přehled mých čtení vývěsky' nebo v pravém horním rohu zprávy na kterékoli vývěsce klikněte na ikonu manipulačního klíče a z nabídky vyberte 'vrátit zprávu mezi nepřečtené'.

  Na Hlavních vývěskách se poznačuje přečtenost zprávy až po jejím přečtení, na vývěskách Pozvánky/Inzerce se přečtenost poznačuje už při zobrazení seznamu sbalených zpráv.

 8. Kde najdu zprávy, ke kterým se chci později ještě vrátit?

  Přečtené zprávy, ke kterým se chcete později vracet, lze označit hvězdičkou. Ty se pak vypisují v

  Repozitar → Vývěska → Zprávy s hvězdičkou

  Kliknutím na šedou hvězdičku u názvu zprávy zprávu přidáte do seznamu na titulní stranu Vývěsky. Hvězdička změní barvu na oranžovou.

  [1] označení zprávy hvězdičkou

 9. Mohu zprávu po vložení ještě upravovat?

  Ano, můžete kdykoli. Najdete ji pomocí:

  Repozitar → Vývěska → Moje zprávy

  Vypíší se vám všechny vaše zprávy. Najděte tu, kterou chcete upravit. V pravém horním rohu zprávy klikněte na ikonku manipulačního klíče a v nabídce, kterou tím rozbalíte, zvolte 'editace zprávy'. Nakonec změny ve formuláři potvrďte tlačítkem "Uložit".

 10. Jak zkopíruji zprávu z jiné vývěsky?

  Pokud chcete na svoji vývěsku umístit již zveřejněnou zprávu z vývěsky, kterou nemáte právo editovat a nelze tedy použít crossposting, můžete zprávu zkopírovat.

  U vybrané zprávy klikněte na ikonu manipulačního klíče a vyberte možnost "Zkopírovat zprávu". Otevře se vám stejný formulář jako při editaci, ale bez možnosti změny názvu či textu zprávy.

  Po přečtení jedné ze zpráv se poznačí přečtenost u obou. Pokud bude u jedné ze zpráv změněn název nebo obsah, bude se přečtenost poznačovat opět samostatně.

 11. Je možné obnovit starou/expirovanou zprávu?

  Ano, starší zprávy můžete obnovit tímto způsobem:

  Repozitar → Vývěska → Moje zprávy

  V sekci "Moje zprávy" si vyberte zprávu, kterou chcete obnovit a klikněte na odkaz "obnovit tuto zprávu". Následně vyberte sekci, do které chcete zprávu vložit.

  [1] odkaz pro obnovení zprávy

  Pokud je zpráva příliš stará a není vidět na seznamu "Moje zprávy", není už možné ji obnovit.

 12. Jak vytvořím novou sekci na Vývěsce?

  Ze stránky

  Repozitar → Vývěska

  vstupte do požadované vývěsky (kliknutím na její název) a použijte volbu 'Vložit novou sekci'. Otevře se formulář, kde je povinné vyplnit název sekce tak, aby začínal velkým písmenem a byl max. 64 znaků dlouhý a zároveň výstižný.

  Dále lze vyplnit zkratku, záhlaví a pořadí sekce. U některých zpráv můžete potřebovat sbírat doplňující údaje, proto zvolte 'Nastavovat doplňující položky'. Rozbalí se formulář, ve kterém si zvolíte název (případně zkratku a pořadí) rubriky, vyberete její typ (učo, datum, text, číslo či pracoviště) a určíte (zaškrtnutím políčka 'Povinná položka'), zda je její vyplnění pro vložení zprávy povinné. Bez vyplnění povinné položky nebude moci uživatel vložit zprávu na vývěsku. Novou sekci založíte potvrzením formuláře, když kliknete na tlačítko "Uložit".

 13. Zprávy od určitých osob mne obtěžují.

  Nechcete-li číst zprávy na vývěsce od určité osoby, můžete osobu nechat ignorovat. Na vybrané vývěsce u autorovy zprávy klikněte vpravo nahoře na manipulační klíč a z nabídky vyberte volbu 'ignorovat autora zprávy'. Volbu znovu potvrďte tlačítkem 'OK'. Ignorování se váže na osobu, proto budou ignorovány všechny zprávy této osoby na všech vývěskách.

  Ignorování zpráv od zaměstnanců školy se uplatní až poté, kdy správci uznají, že je ignorování opodstatněné (např. hodně lidí žádá ignorovat zprávy dané osoby).

  Tip: U zpráv s nízkým skóre hodnocení (-10) se čtenářům přímo nabízí volba ignorovat autora. Máte-li tedy za to, že někdo vývěsku "spamuje", hodnoťte jeho zprávy - pomáháte tak další čtenáře na toto chování upozornit.

  Zprávy můžete hodnotit po jejich rozbalení výběrem z ikonek obličeje vpravo. Vaše hodnocení se pak zobrazí spolu s ostatními v pravém horním rohu vedle manipulačního klíče.

  [1] možnosti hodnocení a zobrazení všech hodnocení zprávy

  Seznam ignorovaných osob naleznete v

  Repozitar → Vývěska → Ignorované osoby na vývěsce

  zde lze zrušit ignorování osob z vašeho seznamu (volba 'zrušit ignorování' u dané osoby) a potvrdit rušení volbou 'Ano, zrušit ignorování'. Dále je možné zobrazit zprávy ignorované osoby (volba 'zprávy' za jejím jménem) či vstoupit přímo na její osobní stránku (kliknutím na učo osoby).

  Vyberete-li si v seznamech další osobu, jejíž zprávy ignorují jiní uživatelé, vstoupíte na seznam jejích zpráv na vývěskách. Pro přidání osoby do vašeho seznamu ignorovaných osob klikněte na nabízenou možnost 'Ignorovat zprávy této osoby'.

  [1] volba pro přidání osoby mezi ignorované

 14. K čemu jsou tematické Vývěsky?
  tematická vývěska

  Tematické vývěsky nabízejí jejich zakladateli širší možnosti nastavení (přidávání nových položek pro vkládání zpráv) a moderování dle vlastních pravidel (majitel vývěsky může např. mazat nevhodné zprávy).

  Tyto vývěsky lze využít např. jen pro určitou uzavřenou skupinu osob, tím, že v nastavení omezíme právo číst vývěsku jen pro tuto skupinu. Tematickou vývěsku lze užít např. i k provozování bazaru s možností mazat inzeráty nebo jako rozhraní pro zadávání zpráv, které mohou být přebírány na jiné weby mimo IS Repo.

  Podrobnou nápovědu k tematickým vývěskám naleznete v

  Repozitar → Nápověda → Komunikace .. Tematické vývěsky jako vstupní rozhraní pro externí redakční systémy


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2020 10:41, 43. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz