česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 

Často kladené otázky


 1. Kdo má přístup do systému Repozitar.cz, jak jej lze získat?

  Přístup do systému Repozitar.cz získávají zaměstnanci, příp. studenti, zapojených institucí, které používají systém. Každá instituce sama rozhoduje o tom, kdo bude moci do systému přistupovat.

 2. Mám problém s přístupem do systému Repozitar.cz. Na koho se mám obrátit?

  Kontaktujte správce systému Repozitar.cz za Vaši instituci. Seznam lokálních správců: http://repozitar.cz/spravci/. Pokud instituce není v seznamu, znamená to, že systém nepoužívá a není tedy ani možné, abyste měl/a přístup do systému.

 3. K čemu Repozitar.cz slouží?

  Systém slouží pro publikování odborných textů a jejich ověřování originality. Dále zahrnuje
  • prezentaci výsledků v rámci Open Access,
  • dlouhodobou archivaci odborných textů,
  • kontrolu podobností v textech – ověření originality,
  • vyhledávání podobných souborů i vůči závěrečným či seminárním pracím a dalším zdrojům,
  • vykazování vědecko-výzkumné činnosti do RIVu.

 4. Mohu vyhledávat v plných textech prací i bez přihlášení do Repozitar.cz?

  Záleží, jaká jsou k textu nastavená práva. V případě nastavení "všem v internetu" je to možné.

 5. Jaké verze souboru lze k publikačnímu záznamu přiložit?

  Ke každému publikačnímu záznamu (metadatovému) lze přiložit plný text publikace jako soubor nebo více souborů ve verzích Draft, Submitted Version, Accepted Version, Publisher Version a Updated Version.

 6. Jak je to s licencemi plných textů souborů?

  Jednotlivé typy licencí Creative Commons stanovují podmínky, za nichž může kdokoli zveřejněné dílo užít. Jde o veřejnou nabídku licenční smlouvy ze strany autora vůči neurčitému okruhu osob. Pokud tyto osoby splní při užití tohoto díla podmínky stanovené jednotlivým typem licence (např. povinnost uvádět autora, povinnost licenci zachovat při dalším užití díla, zákaz komerčního využití díla, zákaz dílo měnit apod.), potom je užití díla oprávněné.

  Všechny typy této licence:

  • umožňují dílo šířit (i když za různých podmínek)
  • vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod.)
  • jsou prakticky neodvolatelné
  • zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele

 7. Chci se zapojit do projektu Repozitar.cz. Jak mám postupovat?

  Kontaktujte nás na adrese repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, kde Vám poskytneme další informace a postup pro zapojení vaší instituce do projektu Repozitar.cz.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 1. 2022 03:41, 3. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz