NOVOTNÝ, Jan. Binární systémy s černou dírou. Opava, 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Binární systémy s černou dírou
Authors NOVOTNÝ, Jan.
Edition Opava, 2020.
Other information
Type of outcome Audiovisual works
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Filozoficko-přírodovědecká fakulta - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Binární systém; gravitační vlna; neutronová hvězda; černá díra; kompaktní objekty; binární systém se dvěma neutronovými hvězdami; rentgenové pulsary
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 22/5/2021 01:51.
Abstract
br /\> Pořad je vyroben pro sférickou projekci v systému Digistar 6.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
iframes.m3u8  22/5/2021

Properties

Name
iframes.m3u8
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067144/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067144/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067144/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067144/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
iframes.m3u8  22/5/2021

Properties

Name
iframes.m3u8
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067140/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067140/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067140/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067140/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
master.m3u8  22/5/2021

Properties

Name
master.m3u8
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067136/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067136/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067136/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067136/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
media.ts  22/5/2021

Properties

Name
media.ts
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067142/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067142/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067142/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067142/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
media.ts  22/5/2021

Properties

Name
media.ts
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067137/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067137/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067137/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067137/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
stream.m3u8  22/5/2021

Properties

Name
stream.m3u8
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067135/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067135/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067135/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067135/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
stream.m3u8  22/5/2021

Properties

Name
stream.m3u8
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067138/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067138/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067138/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067138/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
S03-Bsscd_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf   File version 22/5/2021

Properties

Name
S03-Bsscd_pruvodni_list_studijniho_materialu.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067141/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067141/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067141/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067141/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
S03_2.video5  22/5/2021

Properties

Name
S03_2.video5
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067143/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067143/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/44271/1067143/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/44271/1067143/?info
Uploaded/Created
Sat 22/5/2021 01:51

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
 • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 5/6/2023 08:36