Informační systém Repo 

Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer's Liability Insurance

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer's Liability Insurance. In Příspěvek na International Scientific Conference „Economic and Social Challenges for European Economy“. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer's Liability Insurance
Název česky Sociální modely odškodňování pracovních úrazů a české zákonné pojištění
Autoři VOSTATEK, Jaroslav.
Vydání Příspěvek na International Scientific Conference „Economic and Social Challenges for European Economy“ 2019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Klíčová slova česky osškodňování pracovních úrazů; sociální úrazové systémy; Beveridge; Bismarck; české sociální reformy
Klíčová slova anglicky workers´ compensation insurance; welfare regimes; social accident systems; Beveridge; Bismarck; Czech social reforms
Návaznosti GA402/08/1134, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 15. 9. 2020 18:43.
Anotace
Czech workers’ compensation is “exemplified” by the adoption of the Worker’s Compensation Insurance Act in 2006, four deferments of its effective date and then complete annulment of the Act. A temporary settlement aimed at resolving the incompatibility of the communist model of workers’ compensation for work accidents and occupational illnesses with the transition to a market economy after 1989 involved the implementation of statutory employer liability insurance for work accidents and occupational illnesses, outsourced to two private insurance companies; the current Czech government does not seem to have a know how to deal with it. The objective of this paper is primarily to advise the government using primarily the formulation and comparison of four basic social workers’ compensation models and furthermore considering the existing sickness, pension and health insurance systems. The choice of a social model is namely a matter of public choice, but intensive lobbying also constitutes part of these processes. The analyses result in a recommendation to “dissolve” the statutory employer's liability insurance into a jointly collected insurance contribution for sickness and pension insurance, and partly to transform the current accident benefits into increased sickness and pension benefit assessments and partly to cancel them.
Anotace česky
“Vizitkou” českého pojištění pracovních úrazů je přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v roce 2006, čtyřnásobné odložení jeho účinnosti a posléze jeho zrušení od samého počátku. Provizorním řešením nekompatibility komunistického modelu náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s přechodem k tržní ekonomice po roce 1989 bylo zavedení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, s jeho outsourcingem do dvou soukromých pojišťoven; dnešní česká vláda si s tím jakoby neví rady. Cílem příspěvku je vládě poradit, a to primárně na základě formulace a komparace čtyř základních sociálních úrazových modelů a dále pak s přihlédnutím k existujícím systémům nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Volba sociálního modelu je sice věcí veřejné volby, leč součástí těchto procesů je intenzívní lobbing. Výsledkem analýz je doporučení „rozpustit“ zákonné pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy do společně vybíraného pojistného za nemocenské a důchodové pojištění a dnešní úrazové dávky zčásti transformovat do zvýšených výměr nemocenských a důchodových dávek a zčásti zrušit.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
VOSTATEK_Social_workers__compensation_models_.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 9. 2020

Vlastnosti

Název
VOSTATEK_Social_workers__compensation_models_.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/40253/916020/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/40253/916020/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/40253/916020/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/40253/916020/?info
Vloženo
Út 15. 9. 2020 18:43

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 5. 2021 03:40

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2021 03:40, 20. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz