VODA, Petr, Michal PINK and Peter SPÁČ. Výzkumná zpráva z exit pollového šetření k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017 v Brně a vybraných obcích Jihomoravského kraje (Research report of exit poll survey realized at the time of election in to the Chamber of deputies of Czech national parliament in 20. – 21. 10. 2017 in Brno and selected villages in Southmoravian region). Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2017, 27 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výzkumná zpráva z exit pollového šetření k volbám do Poslanecké sněmovny PČR 20. – 21. 10. 2017 v Brně a vybraných obcích Jihomoravského kraje
Name (in English) Research report of exit poll survey realized at the time of election in to the Chamber of deputies of Czech national parliament in 20. – 21. 10. 2017 in Brno and selected villages in Southmoravian region
Authors VODA, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal PINK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Peter SPÁČ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Brno, 27 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/17:00100367
Organization Fakulta sociálních studií – Repository – Repository
Keywords (in Czech) Volby; exit poll; Poslanecká sněmovna; Brno; Jihomoravský kraj
Keywords in English Election; exit poll; Chamber of Deputies; Brno; Southmoravian region
Links MUNI/FR/1337/2016, interní kód Repo.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 5/9/2020 12:15.
Abstract
Dokument popisuje vybrané charakteristiky voličů v politických volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Závěry vycházejí z dat získaných metodou exit-pollového šetření, tedy dotazováním voličů opouštějících volební místnosti. Data obsahují údaje o několika tisících voličů z Brna, okresních měst a několika menších obcí v Jihomoravském kraji. Závěrem je tak popis voličů dle jejich demografických charakteristik a politických postojů, které zahrnují na osobu ideálního premiéra, na plnění volebních slibů, důležitá témata a faktory ovlivňující volební rozhodnutí. Součástí dokumentu je také srovnání rozdílu mezi voliči v Brně a v ostatních obcích kraje.
Abstract (in English)
Document describes several characteristics of voters in elections in to the Chamber of deputies 2017. Conclusions are based on data gathered by exit-poll survey. Data includes information about several thousands voters from Brno and other regional towns and villages in region South Moravia. Document provides description of sociodemographic characteristics of voters and their political attitudes including opinion on ideal prime minister, fulfillment of electoral pledges, most important issues and factors influencing voting decision. At the end the differences between regional city and other towns and villages are described.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Zaverecna-zprava-z-Exit-Pollu-PSP-2017-Brno-a-JMK-1.pdf   File version 5/9/2020

Properties

Name
Zaverecna-zprava-z-Exit-Pollu-PSP-2017-Brno-a-JMK-1.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39962/905323/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39962/905323/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/39962/905323/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39962/905323/?info
Uploaded/Created
Sat 5/9/2020 12:15

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 15/6/2024 15:43