DÁVID, Radovan. Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a) (Management of Immovable Things, Sell of Movable and Immovable Things (art. 320b to 338a)). In Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, a s., 2016. p. 127-223. Praktický komentář. ISBN 978-80-7478-988-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a)
Name in Czech Správa nemovité věci, prodej movitých a nemovitých věcí (§ 320b až § 338a)
Name (in English) Management of Immovable Things, Sell of Movable and Immovable Things (art. 320b to 338a)
Authors DÁVID, Radovan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Občanský soudní řád (§ 251 až 376). Exekuční řád (§ 28 až 151). Praktický komentář. p. 127-223, 97 pp. Praktický komentář, 2016.
Publisher Wolters Kluwer, a s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Legal sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/16:00089392
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-7478-988-5
Keywords (in Czech) správa nemovité věci; prodej nemovité věci; prodej movité věci
Keywords in English management of immovable thing; sell of immovable thing; sell of movable thing
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2020 18:17.
Abstract
Komentář k právní úpravě exekuční správy nemovité věci, prodeji nemovitých věcí a prodeji movitých věcí.
Abstract (in English)
Commentary to the legal regulation of tha management of immovable thing, the sell of immovable and movable things.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
OSR_2.pdf   File version 2/9/2020

Properties

Name
OSR_2.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/39769/900412/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39769/900412/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/39769/900412/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/39769/900412/?info
Uploaded/Created
Wed 2/9/2020 18:17

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 26/5/2022 01:01