Informační systém Repo 

(Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HAPLA, Martin. (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, roč. 27, č. 4, s. 457-473. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2019-4-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky
Název česky (Ne)morální advokáti: problém ospravedlnění norem profesní etiky
Název anglicky (Im)moral Lawyers: Problem of Justifying Norms of Professional Ethics
Autoři HAPLA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis pro právní vědu a praxi, Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019, 1210-9126.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/19:00111744
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CPVP2019-4-2
Klíčová slova česky Etika právnických profesí; právní a morální normy; normativní systém; justifikace; etické teorie; deontologická etika; utilitarismus.
Klíčová slova anglicky Legal Ethics; Legal And Moral Norms; Normative System; Justification; Ethical Theories; Deontological Ethics; Utilitarianism.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 22. 7. 2021 02:09.
Anotace
Normy profesní etiky často stanoví advokátům při výkonu jejich profese odlišné standardy chování, než jaké by v totožné situaci platily pro obyčejného člověka. Článek se zabývá otázkou, jak můžeme tyto rozdíly ospravedlnit prostřednictvím různých etických teorií. Autor v něm nejprve charakterizuje profesní etiku advokátů jako soubor právních a morálních norem. Následně analyzuje samotný problém její justifikace. Pozornost je věnována nejprve různým deontologickým přístupům (např. Charles Fried, David Luban). Autor rozebírá jejich nedostatky a dospívá k závěru, že musí primárně zdůrazňovat význam morálního a racionálního aktérství, pokud mají být věrohodné. Vstřícně se pak staví k utilitaristickému ospravedlnění. Také to je podle něj v kombinaci s některými pragmatickými hledisky schopno profesní etiku advokátů věrohodně justifikovat. Obě skupiny přístupů lze tedy považovat za relevantní a není proto vhodné z debat o výše uvedené etice některý z nich vylučovat.
Anotace anglicky
The norms of professional ethics often impose different standards of conduct on lawyers in the practicing of their profession than they would apply to an ordinary person in the same situation. The article analyzes how we can justify these differences through various ethical theories. The author describes the legal ethics as a set of legal and moral norms. He then analyzes the problem of its justification. Attention is first dedicated to various deontological approaches (eg Charles Fried, David Luban). The author analyzes their disadvantages and concludes that they must primarily emphasize the importance of moral and rational agency if they are to be credible. He evaluates utilitarian justification as appropriate. It is also this justification, combined with some pragmatic aspects, that is able to credibly justify the legal ethics. Both groups of approaches can be considered relevant and therefore it is not appropriate to exclude any of them from the professional ethics debate
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12340-25137-1-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 15. 8. 2020

Vlastnosti

Název
12340-25137-1-PB.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38950/873576/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/38950/873576/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/38950/873576/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/38950/873576/?info
Vloženo
So 15. 8. 2020 07:53

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 9. 2021 11:19

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2021 11:19, 38. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz