COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN and Terezie VOJTÍŠKOVÁ. Value Gap. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 52 pp. n/a.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Value Gap
Name (in English) Value Gap
Authors COLLETT, Dominika, Radim POLČÁK, Michal ŠALOMOUN and Terezie VOJTÍŠKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 52 pp. n/a, 2019.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Právnická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) copyright; value gap, audiovizuální díla, Česká republika
Keywords in English copyright; value gap; audiovisual works; Czech Republic
Links TL01000306, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/3/2022 02:51.
Abstract
Předmětem této výzkumné zprávy je problém ekonomického fungování audiovizuálního průmyslu označovaný jako value gap. Jeho podstatou je dopad protiprávního užití audiovizuálních děl na hodnotu majetkových práv autorských.Tato výzkumná zpráva odpovídá na základní otázky jak česká právní úprava reflektuje problém value gap u audiovizuálních děl a jak česká právní úprava řeší problém value gap u audiovizuálních děl. Součástí této zprávy je rovněž návrh řešení zjištěných deficitů týkajících se reflexe nebo ošetření value gap v českém právu.
Abstract (in English)
The subject of this research report is the problem of the economic functioning of the audiovisual industry, referred to as the value gap. Its essence is the impact of the illegal use of audiovisual works on the value of copyright property rights.This research report answers the basic questions of how Czech legislation reflects the value gap problem for audiovisual works and how Czech legislation addresses the value gap problem for audiovisual works. This report also includes a proposal to address the identified deficits concerning the reflection or treatment of the value gap in Czech law.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Value_Gap.pdf Licence Creative Commons  File version 15/8/2020

Properties

Name
Value_Gap.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38935/873485/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38935/873485/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38935/873485/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38935/873485/?info
Uploaded/Created
Sat 15/8/2020 07:41

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 4/12/2023 01:23