Informační systém Repo 

Somatopedie: Distanční studijní text

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VÍTKOVÁ, Marie. Somatopedie: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 221 s. ISBN 978-80-7510-340-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Somatopedie: Distanční studijní text
Název česky Somatopedie: Distanční studijní text
Autoři VÍTKOVÁ, Marie.
Vydání 1. vyd. Opava, 221 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-340-6
Klíčová slova česky Somatopedie, osoby s tělesným postižením, děti a žáci s těžkým a souběžným postižením více vadami, obrny centrální a periferní, mozková obrna, deformace, malformace, amputace, epilepsie, edukace, diagnostika, intervence, terapie, pracovní uplatnění, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Somatopaedia, people with physical disabilities, children and pupils with severe and multiple disabilities, central and peripheral polio, cerebral palsy, deformation, malformation, amputation, epilepsy, education, diagnostics, intervention, therapy, work, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 07:46.
Anotace
Ve studijní opoře Somatopedie je věnovaná pozornost pojetí oboru somatopedie a jeho vymezení, konkrétně se zřetelem na Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví a s doplněním aktuálních zákonů: Antidiskriminační zákon se zřetelem na osoby se zdravotním postižením a na vývoj ve školství, školský zákon, zákon o sociálních službách a zákon o zaměstnanosti. Uvedeno je vymezení kategorie tělesného postižení a klasifikace pohybových vad, ke kterým patří obrny centrální a periferní s významným zastoupením mozkové obrny, včetně epilepsie, dále jsou stručně charakterizovány deformace, malformace a amputace. Samostatně jsou zpracovaná specifika v edukaci dětí a žáků s tělesným postižením, a to počínaje včasnou intervencí u dětí s vývojovými poruchami. Uvedeny jsou aspekty psychosociální a pedagogické podpory u žáků s epilepsií. Charakterizováno je vzdělávání dětí a žáků s tělesným postižením v mateřské, základní a střední škole, včetně možností jejich pracovního uplatnění, a to s uvedením řady konkrétních příkladů. Mozková obrna se často kombinuje s dalším postižením, zejména s mentálním postiženém a s epilepsií, s narušenou komunikační schopností a smyslovým postižením, takže se jedná okruh dětí a žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami. Při edukaci dětí žáků zejména s mozkovou obrnou se využívají různé terapie, alternativní metody a intervence. Vysvětlen je model vnímání, představ a myšlení jako základ terapií, uveden je koncept bazální stimulace a příklad podpůrného programu pro žáky s těžkým postižením. Pozornost je rovněž věnovaná používání prostředků ucelené rehabilitace.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Somatopedie.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Glabazňová, I. 23. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf?info
Vloženo
Čt 23. 4. 2020 01:19

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 

Somatopedie.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.pdf
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,9 MB
Hash md5
60059ad8f144acabc8f0feaf71c1fba0
Vloženo
Čt 23. 4. 2020 01:19

Somatopedie.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38146/Somatopedie.txt
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/38146/Somatopedie.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
532,9 KB
Hash md5
175c47007d340385fab0df3f46ce35e3
Vloženo
Čt 23. 4. 2020 01:20
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 9. 2020 11:53

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2020 11:53, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz