Information System Repo 

Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 172 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text
Name in Czech Sociální patologie a sociální deviace: Distanční studijní text
Authors MÜHLPACHR, Pavel.
Edition 1. vyd. Opava, 172 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Sociální patologie, sociální deviace, závislostní chování, nové formy závislostí, sekty, sektářství, sebevražednost, agresivita, kriminalita, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 08:41.
Abstract
Problematika sociálně patologických projevů je stará jak lidstvo samo. V okamžiku, kdy v civilizaci vznikly pravidla, normy, určitá ohraničení a limity, vznikly i sociálně patologické jevy. Jedná se o takové chování jednotlivce či skupiny, které překračuje dané normy a vymezuje se jako chování patologické. To může být jak individuální tak sociální, ale každopádně ve svých důsledcích je to chování sociálně závažné. Rovněž se v populaci opakuje. Sociální deviace a sociální patologie nejsou identické pojmy, často se však zaměňují. Pojem sociální deviace je považován v sociologii za modernější pojem a vymezuje takové chování, jednání či projevy, které překračují danou normu. Sociální deviace je relativně posuzovaný pojem, znamená to, že je vždy posuzován s danou sociální normou, která je v čase i prostoru relativní. Za sociálně patologické jevy se pak označují negativně sankcionované sociální projevy. Podle Emila Durkeima, jednoho ze zakladatelů francouzské sociologie, sociálně patologické jevy byly, jsou a budou v každé společnosti. V rámci studijní opory jsou vymezeny okruhy vztahující se k problematice sociálně patologického a deviantního chování. V první kapitole se čtenář seznámí se základními koncepty sociální patologie a sociální deviace včetně úvodu do problematiky závislostního chování. Ve druhé kapitole jsou prezentovány tradiční i moderní formy závislostního chování. Třetí kapitola je věnována problematice sekt a sebevražednosti a v poslední kapitole jsou rozebírány otázky kriminálního a agresivního chování.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 21/4/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
787fcd0c072c6605a8c3023b4bd9a55d
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:19

Socialni_patologie_a_socialni_deviace.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38126/Socialni_patologie_a_socialni_deviace.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
410,8 KB
Hash md5
d98779d8847121afe8db8c6103f58836
Uploaded/Created
Tue 21/4/2020 01:20
Print
Add to clipboard Displayed: 24/10/2020 10:55

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 24/10/2020 10:55, Week 43 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz