Informační systém Repo 

Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 179 s. ISBN 978-80-7510-334-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Název česky Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Autoři VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ.
Vydání 1. vyd. Opava, 179 s. 2019.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-334-5
Klíčová slova česky Inkluze, inkluzivní pedagogika, inkluzivní škola, inkluzivní vyučování, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, inkluzivní třída, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, intervence, základní škola, poradenské služby, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky Inclusion, inclusive education, inclusive school, inclusive education, inclusive education, inclusive didactics, inclusive class, pupil with special educational needs, diagnostics, intervention, primary school, counseling services, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Změnil Změnila: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Změněno: 16. 9. 2020 07:58.
Anotace
Ve studijní opoře je věnovaná pozornost výkladu pojmů inkluze, inkluzivní pedagogika, vývoj inkluzivní školy, index inkluze, kurikulum, inkluzivní vyučování, inkluzivní třída, a to se zřetelem na přístupy v České republice a v zahraničí. Další otázkou je současná vzdělávací politika v České republice s vysvětlením antidiskriminačního zákona, rozbor Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na léta 2019-2020 a návazného legislativního rámce pro společné vzdělávání. V novele školského zákona je vysvětlen pojem žák se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření včetně individuálního vzdělávacího plánu a pozice asistenta pedagoga. Samostatně je zpracovaná problematika základního vzdělávání v inkluzivní škole se zaměřením na analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) z pohledu průběžných legislativních změn a rozbor pedagogicko-psychologických poradenských služeb, ke kterým patří školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště se zřetelem na pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Diagnostika hraje v inkluzivní didaktice důležité postavení. Je pojednáno o efektivitě učení v heterogenní třídě, strategiích učení, kritériích dobrého vyučování s odkazem na podpůrné programy – podpora kooperativního učení (skupinové aktivity) a podpora diferencovaných učebních aktivit (individualizované učení). Je charakterizován přístup učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s využitím principu diferenciace a individualizace v edukačním procesu v prostředí inkluze.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Inkluzivni_pedagogika.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Glabazňová, I. 16. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf?info
Vloženo
Čt 16. 4. 2020 01:17

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • osoba Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Atributy
 

Inkluzivni_pedagogika.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,4 MB
Hash md5
f57f8bfa9f9e2f37611f08e6968ce0e5
Vloženo
Čt 16. 4. 2020 01:17

Inkluzivni_pedagogika.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.txt
Adresa ze světa
http://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
417,1 KB
Hash md5
2aafde29c9d8a1e30724aff5c559c435
Vloženo
Čt 16. 4. 2020 01:20
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 9. 2020 12:30

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 9. 2020 12:30, 39. (lichý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz