Information System Repo 

Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text. 1. vyd. Opava, 2019. 179 pp. ISBN 978-80-7510-334-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Name in Czech Inkluzivní pedagogika: Distanční studijní text
Authors VÍTKOVÁ, Marie and Miroslava BARTOŇOVÁ.
Edition 1. vyd. Opava, 179 pp. 2019.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-334-5
Keywords (in Czech) Inkluze, inkluzivní pedagogika, inkluzivní škola, inkluzivní vyučování, inkluzivní vzdělávání, inkluzivní didaktika, inkluzivní třída, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika, intervence, základní škola, poradenské služby, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Keywords in English Inclusion, inclusive education, inclusive school, inclusive education, inclusive education, inclusive didactics, inclusive class, pupil with special educational needs, diagnostics, intervention, primary school, counseling services, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Changed by Changed by: Bc. Ivana Glabazňová, učo 2368. Changed: 16/9/2020 07:58.
Abstract
Ve studijní opoře je věnovaná pozornost výkladu pojmů inkluze, inkluzivní pedagogika, vývoj inkluzivní školy, index inkluze, kurikulum, inkluzivní vyučování, inkluzivní třída, a to se zřetelem na přístupy v České republice a v zahraničí. Další otázkou je současná vzdělávací politika v České republice s vysvětlením antidiskriminačního zákona, rozbor Akčního plánu inkluzivního vzdělávání na léta 2019-2020 a návazného legislativního rámce pro společné vzdělávání. V novele školského zákona je vysvětlen pojem žák se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná opatření včetně individuálního vzdělávacího plánu a pozice asistenta pedagoga. Samostatně je zpracovaná problematika základního vzdělávání v inkluzivní škole se zaměřením na analýzu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) z pohledu průběžných legislativních změn a rozbor pedagogicko-psychologických poradenských služeb, ke kterým patří školská poradenská zařízení a školní poradenská pracoviště se zřetelem na pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Diagnostika hraje v inkluzivní didaktice důležité postavení. Je pojednáno o efektivitě učení v heterogenní třídě, strategiích učení, kritériích dobrého vyučování s odkazem na podpůrné programy – podpora kooperativního učení (skupinové aktivity) a podpora diferencovaných učebních aktivit (individualizované učení). Je charakterizován přístup učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s využitím principu diferenciace a individualizace v edukačním procesu v prostředí inkluze.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Inkluzivni_pedagogika.pdf Licence Creative Commons  File version Glabazňová, I. 16/4/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 16/4/2020 01:17

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Ivo Wandrol, Ph.D., uco 17109
  • a concrete person Bc. Ivana Glabazňová, uco 2368
Attributes
 

Inkluzivni_pedagogika.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,4 MB
Hash md5
f57f8bfa9f9e2f37611f08e6968ce0e5
Uploaded/Created
Thu 16/4/2020 01:17

Inkluzivni_pedagogika.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.txt
Address for the users outside IS
http://repozitar.cz/repo/38066/Inkluzivni_pedagogika.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
417,1 KB
Hash md5
2aafde29c9d8a1e30724aff5c559c435
Uploaded/Created
Thu 16/4/2020 01:20
Print
Add to clipboard Displayed: 24/10/2020 10:39

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 24/10/2020 10:39, Week 43 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz