Informační systém Repo 

Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou.

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Martina ZUBALOVÁ. Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou. Logos Polytechnikos, Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, roč. 10, č. 2, s. 99 - 107. ISSN 2464-7551.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subkutánní injekční aplikace nízkomolekulárních heparinu sestrou.
Název anglicky THE SUBCUTANEOUS INJECTIONS’ APPLICATION OF LOWMOLECULAR-WEIGHT HEPARINS BY A NURSE
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Martina ZUBALOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Logos Polytechnikos, Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2019, 2464-7551.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky subkutánní injekce; nízkomolekulární heparin; LMWH; sestra; ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky subcutaneous injection; low-molecularweight heparin; LMWH; nurse; nursing
Změnil Změnila: Zuzana Hlubková, učo 2080. Změněno: 6. 11. 2019 12:23.
Anotace
Subkutánní aplikace léčiv představuje obecně méně častou, ale v oblasti nízkomolekulárních heparinů velmi významnou parenterální cestu podání léčivých látek (Mašková, Kubová, 2014, s. 503). Cílem výzkumného šetření bylo zhodnotit aplikaci nízkomolekulárních heparinů sestrou formou subkutánní injekce. Byla využita metoda kvantitativního výzkumu pomocí nestandardizovaného originálního dotazníku sestaveného na základě analýzy dostupných aktuálních českých i zahraničních zdrojů. Výzkumný soubor tvořilo 179 sester pracujících ve vybraných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje. Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že nejméně jedné chyby při aplikaci nízkomolekulárních heparinů se dopouští 141 sester (78,78 %). Mezi sestrami se uplatnil rozdíl podle získaného vzdělání, přičemž sestry s vyšším vzděláním méně chybovaly. K nejčastějším chybám při aplikaci nízkomolekulárních heparinů se řadilo nevhodně zvolené místo k aplikaci, nedostatečně dlouhé držení kožní řasy během aplikace, rychlá aplikace, odstranění vzduchové bubliny z předplněné stříkačky, KLÍČOVÁ SLOVA: subkutánní injekce, nízkomolekulární heparin, LMWH, sestra, ošetřovatelství či nevhodně zvolený úhel pro aplikaci tohoto léku. Závěrem lze říci, že není možné označit jediný správný postup pro aplikaci nízkomolekulárních heparinů formou aplikace subkutánní injekce. Ovšem vhodně zvolená technika aplikace snižuje výskyt hematomu a bolesti v místě vpichu.
Anotace anglicky
Subcutaneous drug administration is generally less common, but it is a very important parenteral route of drug administration in the area of low-molecularweight heparin (Mašková, Kubová, 2014, p. 503). The aim of the research was to evaluate the application of low-molecularweight heparin by a nurse by a subcutaneous injection. A quantitative design was applied in the present research with a nonstandardized questionnaire compiled on the basis of an analysis of available current Czech and foreign sources. The research sample consisted of 179 nurses working in selected hospitals in the Moravian-Silesian Region. It was found out that 141 nurses (78.78%) make at least one error in the application of low-molecular-weight heparin. A difference among nurses was discovered according to their degree of education, while nurses with a higher degree got better results. The most common errors in the application of low-molecular-weight heparin were an inappropriately chosen spot of application, an insufficient length of a hold of the skin fold during application, fast application, removal of an air bubble from a pre-filled syringe, or KEYWORDS: subcutaneous injection, low-molecularweight heparin, LMWH, nurse, nursing an unsuitable angle for application of this drug. In conclusion, it is not possible to describe a single correct procedure for the application of low molecular weight heparin by a subcutaneous injection. However, an appropriately chosen technique of application reduces the occurrence of hematoma and pain at the injection site.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 31. 5. 2020 09:21

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 09:21, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz