Informační systém Repo 

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU V DOMÁCÍ PÉČI

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ a Kamila VARGOVSKÁ. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU V DOMÁCÍ PÉČI. In Zuzana Spáčilová. Sestry: hlas v popredí – zdravie pre všetkých. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. s. 37-47, 11 s. ISBN 978-80-558-1418-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA S NEHOJÍCÍ SE RÁNOU V DOMÁCÍ PÉČI
Název anglicky NURSING CARE OF A PATIENT WITH A NON-HEALING WOUND IN HOME CARE
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana (203 Česká republika, garant, domácí), Jiřina HOSÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Kamila VARGOVSKÁ (203 Česká republika).
Vydání Nitra, Sestry: hlas v popredí – zdravie pre všetkých, od s. 37-47, 11 s. 2019.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-558-1418-6
Klíčová slova anglicky Nursing Care; Nurse; Patient; Non-healing Wound; Home Care; Nursing Documentation
Změnil Změnila: Zuzana Hlubková, učo 2080. Změněno: 6. 11. 2019 10:33.
Anotace
Cíl: Cílem práce bylo zmapovat ošetřovatelskou péči o pacienta s nehojící se ránou v domácí péči. Metody: Sběr dat probíhal metodou kvalitativní narativní analýzy ošetřovatelské dokumentace v agentuře domácí péče. Výzkumný soubor tvořily náhodně vybrané dokumentace pacientů v péči vybrané agentury domácí péče z důvodu ošetřování bércové ulcerace. Výsledky: Informace o ošetřovatelské péči o pacienta s nehojící se ránou v domácí péči, zaznamenané v ošetřovatelské dokumentaci, byly shrnuty do oblastí management ošetřování nehojící se rány, management kompresivní terapie, management nutrice a hydratace, management bolesti a spánku, a management mobility a soběstačnosti. Závěr: Ošetřovatelská péče o pacienty s nehojící se ránou v domácí péči vykazuje svá specifika v mnoha hodnocených oblastech. Proces hojení rány v domácí péči je značně ovlivněn comliance pacienta, hygienických podmínkách a schopnosti sebepéče v rámci vlastního sociálního prostředí.
Anotace anglicky
Objective: The aim of the study was to describe of nursing care among a patient with a non-healing wound in home care. Methods: Data were collected using the method of qualitative narrative analysis of nursing documentation in the home care agency. The research sample consisted of randomly selected documentation of patients in the care of a selected home care agency for the nursing care of leg ulceration. Results: Information on nursing care for patients with non-healing wounds in home care, recorded in the nursing documentation, was summarized in the areas of non-healing wound management, compression therapy management, nutrition management and hydration, pain and sleep management, and mobility and self-management. Conclusion: Nursing care of patients with non-healing wounds in home care was depended in many evaluated areas. The most influence factors of process wound 38 healing in home care is the compliance of patient, hygiene conditions, and self-care within their own social environment.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 31. 5. 2020 09:10

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 31. 5. 2020 09:10, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz