Informační systém Repo 

Moderní přístupy interního auditu

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC. Moderní přístupy interního auditu. In Mladí vedci 2019. Bratislava: PVŠ, UJS, SAV, 2019. s. 203-213, 11 s. ISBN 978-80-89453-62-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní přístupy interního auditu
Název česky Moderní přístupy interního auditu
Název anglicky Modern Internal Audit Approaches
Autoři TÓTHOVÁ, Anna a Václav KUPEC.
Vydání Bratislava, Mladí vedci 2019, od s. 203-213, 11 s. 2019.
Nakladatel PVŠ, UJS, SAV
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-89453-62-7
Klíčová slova česky Analýza; Audit; Management; Riziko; Změna.
Klíčová slova anglicky Analysis; Audit; Change; Management; Risk.
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 9. 7. 2019 00:59.
Anotace
Žijeme v rychle se vyvíjející době, která přináší časté změny, ať již v naší společnosti, nebo v podnikové sféře. Je proto důležité, aby podnikový management na tyto změny a možná rizika vhodně reagoval. K ověření rizikových procesů lze přitom využívat auditní přístupy s moderním přesahem. Cílem předkládané práce je proto experimentální provedení auditu, který ověřuje rizikové procesy vybraného podniku a nabízí praktickou nápravu odhalených zjištění. K metodám, které jsou zde aplikovány, patří interview, pozorování, analýza rizik a rozbor procesů podniku. V průběhu auditu jsou v analyzované oblasti identifikovány možné hrozby a následně doporučena nápravná opatření k jejich eliminaci. Primárně tak může management podniku lépe reagovat na změny a sekundárně dokáže svěřené procesy efektivněji řídit.
Anotace anglicky
We live in a very fast-paced period that brings frequent changes, whether to our society or to business. It is therefore important that the management of the company would respond appropriately to these changes and potential risks. Audit approaches with the modern overlap can be used to verify risk processes. The aim of this paper is to experimentally carry out an audit that identifies risky processes of the selected company and offers a practical remedy for the detected findings. The methods applied during the audit include interviews, observations, risk analysis and business process analysis. During the audit, possible threats are identified in the analysed area and corrective measures are then recommended to eliminate them. The company management can thus primarily respond to the changes and secondarily manage the processes entrusted to it more effectively.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Zbornik_proceedings_kotet.pdf   Verze souboru 1. 7. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 7. 7. 2020 07:54

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 7. 7. 2020 07:54, 28. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz