Information System Repo 

Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN and Marta CHLUPÁČOVÁ. Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases. In CETEG 2019. 2019. ISBN 978-80-7075-955-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geomagnetic properties of granitoids from the Slavkov terrane (Brunovistulicum) influenced by metasomatic transformation of paramagnetic to ferromagnetic phases
Name in Czech Geomagnetické vlastnosti granitodních hornin Slavkovského teránu (Brunovistulicum) ovlivněné metasomatickou přeměnou paramagnetických fází na feromagnetické
Authors KUBEŠ, Martin, Jaromír LEICHMANN and Marta CHLUPÁČOVÁ.
Edition CETEG 2019, 2019.
Other information
Original language English
Type of outcome Konferenční abstrakta
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Přírodovědecká fakulta - Repository
ISBN 978-80-7075-955-4
Keywords (in Czech) magnetit; magnetické vlastnosti; granitoidy; slavkovský terán
Keywords in English magnetite; magnetic properties; granitoids; Slavkov Terrane
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 15/5/2019 00:57.
Abstract
The metasomatic mineralogical transformation, well described on examined granitoid varieties of the Eastern complex of the Brno batholith, apparently had a tremendous impact on the geomagnetic behaviour of entire eastern part of the Brunovistulicum (Slavkov terrane) forming widespread regional magnetic anomalies in the basement of younger sedimentary formations of Western Carpathians.
Abstract (in Czech)
Mineralogicky-metasomatická přeměna, detailně charakterizovaná na studovaných granitoidních varietách východního komplexu brněnského masivu, patrně měla značný dopad na geomagnetické vlastnosti celé východní části Brunovistulika (slavkovský terán), který vytváří rozsáhlé regionální magnetické anomálie v podloží mladších sedimentárních jednotek Západních Karpat.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
35026 /1 Jakubík, D. 15. 5. 2019

Properties

Name
35026
Application
Refresh.
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/35026/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35026/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/35026/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/35026/?info
Uploaded/Created
Wed 15. 5. 2019 00:57

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Book_of_Abstracts.pdf   File version 15. 5. 2019

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/12/2019 17:14

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 9/12/2019 17:14, Week 50 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz