česky | in English

Log in

eduID.cz
 
KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky (The President of Republic). 2. aktualizované a doplněné. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. 376 pp. Teoretik 327. ISBN 978-80-7502-126-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prezident republiky
Name (in English) The President of Republic
Authors KOUDELKA, Zdeněk.
Edition 2. aktualizované a doplněné. Praha, 376 pp. Teoretik 327, 2018.
Publisher Nakladatelství Leges, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study Legal sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL URL
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-7502-126-7
Keywords (in Czech) Prezident
Keywords in English President
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 16/4/2019 00:57.
Abstract
Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se zabývá tímto úřadem uceleně – volba, slib, zabezpečení výkonu funkce, odpovědnost prezidenta, kontrasignace, zastupování prezidenta, jeho sídlo a vlajka. Podstatu knihy tvoří část věnovaná pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd. Zmíněny jsou i příklady obdobných problémů v naší historii (odmítnutí jmenování kandidáta na post ministra zahraničí navrženého předsedou vlády prezidentem E. Benešem) i v zahraničí (odmítnutí premiérových návrhů ze strany slovenského a německého prezidenta). Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Významné je i to, že u nás byly prezidenty významné politické osoby. Předmluvu k 1. vydání napsal prezident republiky Václav Klaus a k 2. vydání prezident republiky Miloš Zeman. Kniha je výstupem v rámci projektu Právnické fakulty Masarykovy univerzity: Vztahy prezidenta a vlády ve státech Visegradu. Projekt se uskutečnil na Katedře ústavního práva a politologie v letech 2014–16.
Abstract (in English)
The book President of the Republic focuses on this top state body from the legal point of view. It is the first monograph about the president of the Czech Republic since the title Czechoslovak President of the Republic was released in the year 1934. This book copes with this state body in a very comprehensive way – election, oath, performance of the function, presidential liability, countersignature, representation of the president, his seat and flag. The essence of this book is created by the parts dedicated to rights and duties of the president. Cases which provoked legal or political discussions, like the dispute on ratification of the international treaties, on appointing the judges or on cooperation with the government, are mentioned as well. This book stands on the opinion that the president is an important both state and political person and not only a registrar. The position of the president towards the government is created not only legally but also politically. If the support of the government is weak, then the influence of the president rises. If there is a strong government, the factual position of the president is influenced. In the Czech Republic there occurs the determining factor that important political persons became Czech presidents. The foreword is written by the president of the Czech Republic Václav Klaus and president Miloš Zeman.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
20190415100714479.pdf   File version 16/4/2019

Properties

Name
20190415100714479.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/648060/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/34546/648060/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/34546/648060/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/34546/648060/?info
Uploaded/Created
Tue 16/4/2019 00:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 6/8/2020 15:51

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 6/8/2020 15:51, Week 32 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz