česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS and Petr MACHÁLEK. Zdraví a práce (Health and work). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 219 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639. ISBN 978-80-210-9150-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdraví a práce
Name (in English) Health and work
Authors HORECKÝ, Jan, Jakub HALÍŘ, Michal SMEJKAL, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana HAVLOVÁ, Vojtěch KADLUBIEC, Milan GALVAS and Petr MACHÁLEK.
Edition 1. vyd. Brno, 219 pp. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 639, 2018.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-9150-4
Keywords (in Czech) faktor zdraví; práce; bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Keywords in English health factor; work; health and safety at work
Links MUNI/A/1270/2017.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/4/2019 00:58.
Abstract
Pracovní právo je právem ochranářským. Tvrdým jádrem pracovního práva se proto stala oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Faktor „zdraví“ představuje v pracovním právu podstatnou roli při utváření i realizaci vztahu při výkonu závislé práce a bezprostředně ovlivňuje nejen samotné pracovní podmínky, ale i postavení zaměstnance a zaměstnavatele a jejich nároky. Ochrana života a zdraví má ve struktuře pracovního práva výsostné postavení, což se projevuje ve všech oblastech úpravy výkonu závislé práce, od bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přes pracovní dobu, změny pracovního poměru, odměňování či sociální zajištění zaměstnanců. Text předložené publikace pojednává o řadě naznačených souvislostí vztahu zdraví a práce, popisuje základní problematiku a nabízí případná řešení a komplexní pochopení významu zdraví v pracovním právu.
Abstract (in English)
Labour Law is a protectionist branch of law. Health and safety at work has therefore become the hard core of this area of law. The factor of “health” plays an important role in the formation and realization of a legal relationship during the performance of dependent work and it also directly affects not only the working conditions but also the status of the employee and the employer and their claims. The protection of life and health has a sovereign status in the structure of labour law and this aspect is reflected in all areas of regulation of the performance of dependent work – starting with health and safety at work, and continuing with working time, changes in employment, remuneration and/or social security of employees. The text of this publication deals with a number of suggested health and work issues, describes basic questions and offers solutions and comprehensive understanding of the importance of health in labour law.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Horecky_Zdravi_a_prace.pdf   File version 4/4/2019

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 9/8/2020 19:35

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 9/8/2020 19:35, Week 32 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz