Information System Repo 

Cross-border transfers and their role in payment systems

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems (Cross-Border Transfers and their role in payment systems). In Hradec Economic Days 2019. První. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. p. 276-284, 9 pp. ISBN 978-80-7435-736-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cross-border transfers and their role in payment systems
Name in Czech Přeshraniční převody a jejich role platebním styku (platebních systémech)
Authors SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK.
Edition První. Hradec Králové, Hradec Economic Days 2019, p. 276-284, 9 pp. 2019.
Publisher University of Hradec Králové
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) - Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-7435-736-7
ISSN 2464-6059
UT WoS 000462181100028
Keywords (in Czech) Přeshraniční plateb ní styk, SEPA, Směrnice, Nařízení
Keywords in English Cross-border Payment; SEPA; Directive; Regulation
Links GA16-21506S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 15/5/2019 00:57.
Abstract
In 1995, the phrase "cross-border transfer" was used in the payment system for the first time. The payment service providers, later payment services, have got used to it quite quickly. The payment system started to be divided into domestic, foreign and then cross-border payments as the above concept was introduced. But over time the "cross-border transfer" has somehow disappeared from the "dictionary", in particular, of the banking service providers. The client, in terms of banks, or other providers of payments and payment services will learn that there are domestic (internal) payments, and then foreign (international) payments, in which exists the so-called SEPA (Single Euro Payment Area) transfers or payments. This paper seeks, following a search of expert resources on this subject, to use comparison method of source of law to reflect on whether the concept of "cross-border transfer" is already surviving and is legitimately neglected by banks or other providers of payment services or still has meaning for its clients.
Abstract (in Czech)
V roce 1995 se do slovníku platebního styku snad poprvé dostalo sousloví „přeshraniční převod“. Poskytovatelé platebního styku, později platebních služeb, si na něj poměrně rychle zvykli. Oblast platebního styku se začala rozdělovat na vnitrostátní, zahraniční a nově pak na přeshraniční platební styk právě z důvodu, že byl zaveden výše uvedený pojem. Jenže postupem času se „přeshraniční převod“ jaksi ze „slovníku“ zejména bankovních poskytovatelů platebních služeb vytratil. Klient se v podmínkách bank, příp. i dalších poskytovatelů platebního styku a platebních služeb pak dozví, že jsou zde platby domácí (resp. vnitrostátní či tuzemské) a pak zahraniční (nebo také mezinárodní), v rámci kterých se samostatně uvádí tzv. SEPA (Single Euro Payment Area) převody či platby. Tento příspěvek si klade za cíl, po provedené rešerši odborných zdrojů zbývajících se touto tématikou, za použití metody komparace pramenů práva zamyslet se nad tím, zda je skutečně pojem „přeshraniční převod“ již přežitý a je bankami nebo ostatními poskytovateli platebních služeb oprávněně opomíjen nebo má pro klienty svůj význam.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
32666 /1 Mottl, P. 8. 2. 2019

Properties

Name
32666
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/32666/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32666/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/32666/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/32666/?info
Uploaded/Created
Fri 8. 2. 2019 01:00

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
Attributes
 
HED_2019_-_published_full_papar.pdf   File version 8. 2. 2019

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • a concrete person Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/8/2019 22:28

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/8/2019 22:28, Week 34 (even)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz