Informační systém Repo 

La cuisine du merveilleux : Jacques Ferron et Les roses sauvages

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KYLOUŠEK, Petr. La cuisine du merveilleux : Jacques Ferron et Les roses sauvages. Écho des études romanes, České Budějovice: Université de Bohême du Sud, 2018, roč. 14, 1-2, s. 141-147. ISSN 1801-0865.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název La cuisine du merveilleux : Jacques Ferron et Les roses sauvages
Název česky Jak se dělá zázračno : Jacques Ferron a jeho román Les roses sauvages
Název anglicky The kitchen of the marvelous : Jacques Ferron and Les roses sauvages
Autoři KYLOUŠEK, Petr.
Vydání Écho des études romanes, České Budějovice, Université de Bohême du Sud, 2018, 1801-0865.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky quebecký román; Jacques Ferron; zázračno; vztah mezi fikcí a věcnou literaturou
Klíčová slova anglicky Quebec novel; Jacques Ferron; marvelous; spatiality; relationship between fiction and non-fiction
Návaznosti MUNI/A/1050/2017.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 2. 2019 01:00.
Anotace
L'analyse du roman Les roses sauvages de Jacques Ferron suit trois voies: l'implication du merveilleux et des mythemes du conte La Belle au bois dormant dans un texte romanesque, la structuration et la sémantisation de la spatialité, la relation complémentaire entre la fiction (roman) et les narratifs non-fictifs (la nosologie de Ferron d'une patiente et son propre témoignage). Dans cette configuration narrative, le theme central de la folie reçoit un éclairage spécifique. Le roman fonctionne comme un pont entre l’universel et l’individu en approfondissant et en complétant la réflexion polémique de Ferron et en transfigurant le témoignage personnel de la patiente en un message littéraire, une vérité sub specie aeternitatis.
Anotace česky
Analýza románu Jacquesa Ferrona Les roses sauvages sleduje tři aspekty: vpis zázračna a mythemů pohádkového příběhu Šípkové Růženky do románového textu, prostorové uspořádání a semantizaci prostorovosti, komplementární vztah mezi románovou fikcí - věcnou nefikční informací (Ferronova diagnóza pacientky a její vlastní svědectví). V této narativní konfiguraci ústřední téma šílenství nabývá specifické osvětlení. Román funguje jako most mezi nadčasovým sdělením a konkrétním lidským osudem, prohlubuje a doplňuje polemickou reflexi Ferrona a proměňuje osobní svědectví pacienta v literalizované poselství, pravda sub specie aeternitatis.
Anotace anglicky
The analysis of Jacques Ferron’s novel Les roses sauvages follows three paths: the implication of marvelous and of the mythemes of the tale Sleeping Beauty in a novelistic text, the spatial arrangement and the semantization of spatiality, the complementary relation between fictional (novel) and non-fictional narratives (Ferron’s nosology of a patient and her own testimony). In this narrative configuration, the central theme of madness receives a specific lighting. The novel functions as a bridge between universal and individual by deepening and completing Ferron’s polemical reflection and by transfiguring patient’s personal testimony into a literalized message, a truth sub specie aeternitatis.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
32427 /2 Jakubík, D. 27. 1. 2019

Vlastnosti

Název
32427
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/32427/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/32427/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/32427/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/32427/?info
Vloženo
Ne 27. 1. 2019 00:59

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
09_Kylousek_La_cuisine_du_merveilleux_Jacques_Ferron_1.docx   Verze souboru 27. 1. 2019

Vlastnosti

Název
09_Kylousek_La_cuisine_du_merveilleux_Jacques_Ferron_1.docx
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/32427/617145/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/32427/617145/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/32427/617145/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/32427/617145/?info
Vloženo
Ne 27. 1. 2019 00:59

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
2018-1_2-13-kylousek.pdf   Verze souboru 7. 2. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 19. 8. 2019 13:53

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 8. 2019 13:53, 34. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz