Information System Repo 

Digital competences in computer-supported collaborative learning

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
POLÁČEK, Jiří. Digital competences in computer-supported collaborative learning. In Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno. 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digital competences in computer-supported collaborative learning
Name in Czech Digitální kompetence v počítačem podporovaném kolaborativním učení
Authors POLÁČEK, Jiří.
Edition Cyberspace 2018, 30. listopadu – 1. prosince 2018, Brno, 2018.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) digitální kompetence; online komunikace; kolaborativní učení
Keywords in English digital competences; online communication; collaborative learning
Links MUNI/A/1028/2017.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 11. 4. 2019 00:57.
Abstract
This submission brings the thematically oriented partial findings extracted from the wide-ranging research on the dynamics of computer-supported collaborative learning within managerial simulation game “Manahra” environment. Using both qualitative and quantitative methods, it has been investigated which digital competences students perceive as crucial to the success of their team in the game and how the computer-mediated communication skills affect the dynamics of group learning. A qualitative analysis of in-depth interviews with students revealed that the competitive environment of “Manahra” significantly develops at least two kinds of digital competences among the members of study groups. It is the ability of effective online communication which is essential for on-going problem solving and, subsequently, the ability to the proper use of online tools to mutual performance monitoring that helps in keeping abreast of the group events and reduces the risk of errors in group tasks. Follow-up quantitative analysis of the survey data mapped the levels of competences to the computer-mediated communication (efficiency, productivity and social dimension) and unveiled the effect of social interaction on helping behaviour.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek přináší tematicky orientované dílčí poznatky z rozsáhlejšího výzkumu dynamik počítačem podporovaného skupinového učení v prostředí manažerské simulační hry Manahra. S využitím jak kvantitativních, tak kvalitativních metod bylo zkoumáno, které digitální kompetence studenti Manahry vnímají jako klíčové pro úspěch jejich týmu ve hře a jakým způsobem kompetence k počítačem zprostředkované komunikaci ovlivňují dynamiku skupinového učení. Kvalitativní analýza hloubkových rozhovorů se studenty ukázala, že soutěžní prostředí Manahry u členů studijních skupin významným způsobem rozvíjí minimálně dva druhy digitálních kompetencí. V prvé řadě schopnost efektivní komunikace online, která je nezbytná pro operativní řešení problémů, a následně i dovednosti využití dostupných online nástrojů ke vzájemnému monitorování činnosti, které pomáhá v udržování přehledu o dění ve skupině a snižuje riziko vzniku chyb u společných úkolů. Následná kvantitativní analýza dat z dotazníku u studentů Manahry zmapovala úrovně kompetencí k počítačem zprostředkované komunikaci (efektivitu, produktivitu a sociální dimenzi) a odhalila vliv sociálních interakcí na podněcující a pomáhající chování v počítačem podporovaném skupinovém učení.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf Licence Creative Commons  File version 8. 12. 2018

Properties

Name
Digital_competences_in_computer-supported_collaborative_learning.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/598766/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/31312/598766/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/31312/598766/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/31312/598766/?info
Uploaded/Created
Sat 8. 12. 2018 00:59

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 5. 7. 2020 21:52

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 5/7/2020 21:52, Week 27 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz