Information System Repo 

Řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli: dotazníkové šetření

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina. Řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli: dotazníkové šetření (Classroom Management Strategies of Student Teachers and Their Mentors: A Survey Study). In Konference české asociace Pedagogického výzkum (Sympozium Řízení třídy). 2018.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli: dotazníkové šetření
Name (in English) Classroom Management Strategies of Student Teachers and Their Mentors: A Survey Study
Authors VLČKOVÁ, Kateřina.
Edition Konference české asociace Pedagogického výzkum (Sympozium Řízení třídy), 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) řízení výuky; studenti učitelství; provázející učitelé; druhý stupeň základní školy
Keywords in English classroom management; student teachers; mentor teachers; lower secondary education
Links GA16-02177S, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 15. 9. 2018 00:57.
Abstract
amp; Sass, 2010). Škála BIMS-CZ se skládá z 6 položek měřících behaviorální management (BM) a z 6 položek měřících didaktický management (IM) na 6-bodové škále vyjadřující míru souhlasu. Obě škály vykazovaly adekvátní vnitřní konzistenci. Základní soubor tvořili všichni studenti učitelství v 1. ročníku navazujícího magisterského studia na PdF MU na prvních dlouhodobých praxích na 2. stupni ZŠ (231 studentů, úplný výběr). Stejné dotazníky vyplňovali v tištěné formě jejich provázející učitelé. Výzkumný vzorek zahrnoval 123 učitelů a 142 studentů (návratnost 53 a 61 %). Učitelé reportovali silnější BM než studenti. Rozdíly v IM nebyly statisticky významné. Učitelé uváděli, že méně nechávají žáky si povídat, více přesazují při bavení, při vzdoru více vyžadují dodržení pravidel, důsledněji kontrolují věnování se úkolu, mají více rutinních postupů, přizpůsobují výuku více individuálním potřebám dětí, více zapojují žáky do diskuse o praktickém využití učiva, více je vedou k řešení problémů, více řídí přechody mezi aktivitami či důsledněji instruují. Reportované výsledky ověřuje navazující kvalitativní studie reálného řízení výuky prezentovaná v sympoziu.
Abstract (in English)
amp; Sass, 2010). In our study we used Czech adaptation of BIMS administered to 142 student teachers at their long-term practice and their 123 mentor teachers in lower secondary schools. Teachers reported stronger BM than students. There were no differences in IM.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
vlckova_capv2018.pdf   File version 15. 9. 2018

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 4. 6. 2020 19:03

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 4/6/2020 19:03, Week 23 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz