Informační systém Repo 

Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
GAZDA, Jiří. Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”. Language Politics, Warsaw: DE GRUYTER Poland, 2018, Vol. 12, č. 1, s. 100-120. ISSN 2570-5857.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Online Comments as a Tool of Intercultural (Russian–Czech) “Anti-Dialog”
Název česky Internetové komentáře jako nástroj interkulturního (rusko-českého) „antidialogu“
Autoři GAZDA, Jiří.
Vydání Language Politics, Warsaw, DE GRUYTER Poland, 2018, 2570-5857.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizace Filozofická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky rusko-české vztahy; interkulturní dialog; jazyková agrese; internetové komentáře, společensko-politický diskurz
Klíčová slova anglicky Czech–Russian relationships; intercultural dialog; language aggression; online comments; sociopolitical discourse
Návaznosti MUNI/M/0921/2015.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 3. 2019 00:57.
Anotace
This study presents a content and qualitative discourse analysis of readers’ comments made on Czech journalism on sociopolitical topics published in Russian translation at InoSMI.ru. Following the tradition of ethnomethodology, which examines the formation of subjective views of the world from the viewpoint of the general population, the interpretation of the examined discourse focuses on analyzing the verbal attitudes of regular Russian readers of political journalism toward the opinions of the Czech public on the current-day Russia and toward Czechs and the Czech Republic in general. Specifically, the study examined the expressions of intolerance toward the opinions of others and linguistic aggression on the part of the Russian-speaking commenters toward the authors of critical Czech journalism as natural and instinctive dismissive reactions to “different” or hostile language and cultural and ideological expressions. The study is based on language data acquired by analyzing readers’ comments left on a total of 45 Russian translations of Czech journalistic writings published between January and September 2016 on 12 different Czech websites. The qualitative, critical analysis of the linguistic material is based on a sociocognitive approach, which assumes a dialectical relationship between the discourse and society operating through cognitive structures (knowledge and ideology). The aim of this study was to highlight the negative aspects of unsanctioned public sociopolitical discourse, which is currently made possible and accelerated by technology advances of the Internet network and, at a time of a de facto information war, contributes to the spread of negativistic and hostile attitudes and sentiments, rather than to a genuine intercultural dialog.
Anotace česky
Předmětem této studie je obsahová a kvalitativni diskurzivní analýza čtenářských komentářů k ruským překladům českých publicistických textů se společensko-politickou tematikou uveřejňovaných na portálu InoSMI.ru. Při interpretaci sledovaného diskurzu se v duchu etnometodologie, zkoumající formování subjektivních obrazů světa z pozice běžné populace, zaměříme na analýzu verbálních postojů řadových ruských čtenářů politické publicistiky k názorům české veřejnosti na současné Rusko, a následně k českému etniku a České republice obecně. Soustřeďujeme se konkrétně na projevy názorové intolerance a jazykové agrese ze strany rusky mluvících komentátorů vůči autorům kriticky zaměřených českých publicistických textů jako přirozené instinktivní odmítavé reakce na „jinakostní“ až nepřátelské jazykové, kulturní a ideologické projevy. Průzkum je založen na jazykových datech získaných analýzou čtenářských komentářů k celkem 45 ruským překladům českých publicistických textů uveřejněných v době od ledna do srpna 2016 na celkem 12 českých portálech. Pro kvalitativní kritickou analýzu řečového materiálu volíme jako základní sociokognitivní přístup, kde mezi diskurzem a společností funguje dialektický vztah, jehož prostředníkem jsou právě kognitivní struktury (vědění a ideologie). Cílem studie je upozornit na negativní aspekty nesankcionovaného veřejného společensko-politického diskursu, který je v současnosti umožňován a akcelerován technologickými možnostmi celosvětové sítě, a který v situaci faktické informační války spíše než ke skutečnému interkulturnímu dialogu přispívá k šíření negativistických a nepřátelských stanovisek a nálad.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
29926 /1 Jakubík, D. 4. 8. 2018

Vlastnosti

Název
29926
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/29926/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/29926/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/29926/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/29926/?info
Vloženo
So 4. 8. 2018 00:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
_Journal_of_Nationalism_Memory_Language_Politics__Online_Comments_as_a_Tool_of_Intercultural__RussianCzech__Anti-Dialog.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 4. 8. 2018

Práva

Právo číst
  • aktuální studenti fakulty /
  • pracovníci /
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 25. 3. 2019 02:27

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:27, 13. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz