Informační systém Repo 

Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BRAŽINA, Radislav a Michal LIŠKA. Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 606. ISBN 978-80-210-8895-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Právo být slyšen ve správním a daňovém řízení
Název anglicky Right to be heard in administrative and tax proceedings
Autoři BRAŽINA, Radislav a Michal LIŠKA.
Vydání Brno, 196 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 606. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-8895-5
Klíčová slova anglicky right to be heard; hearing principle; right to information on the initiation of proceedings; right to information on the procedures; right of access to the proceedings documents
Návaznosti MUNI/A/1284/2016.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 4. 2018 00:58.
Anotace
Tato práce se zabývá významným procesním oprávněním účastníků správního a daňového řízení - právem být slyšen. Zmíněná problematika je v práci pojednána včetně navazujících procesních oprávnění účastníků řízení a přináší nejen souborný rozbor závěrů doktríny, ale rovněž právní úpravy včetně příslušné judikatury. Práce pojednává i souvislosti plynoucí z právní úpravy ústavní či evropské a přináší rovněž náhled na zkoumanou problematiku z hlediska německé, rakouské a polské právní úpravy a doktríny včetně krátkého srovnání s úpravou českou.
Anotace anglicky
This monograph deals with an important aspect of procedural rights of participants in administrative and tax procedure - right to be heard. This issue is researched together related procedural rights of participants and brings not only analysis of doctrine conclusions, but also analysis of legislation, including relevant case law. Theses researches the context of European and constitutional legislation and brings a synopsis of German, Austrian and Polish law and doctrine on right be heard in administrative procedure, including a short comparison with Czech law.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
28799 /1 Jakubík, D. 2. 4. 2018

Vlastnosti

Název
28799
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/28799/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/28799/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/28799/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/28799/?info
Vloženo
Po 2. 4. 2018 00:58

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Brazina_Pravo_byt_slysen.pdf   Verze souboru 2. 4. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 21. 9. 2019 00:48

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 9. 2019 00:48, 38. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz