Information System Repo 

Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SEDLÁČKOVÁ, Jana. Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti (Mutual Expectations of Mothers and Teachers of First Graders in Their Cooperation in Children's Reading Literacy Development). In Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti
Name (in English) Mutual Expectations of Mothers and Teachers of First Graders in Their Cooperation in Children's Reading Literacy Development
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jana.
Edition Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Konferenční abstrakta
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) spolupráce rodiny a školy; čtenářská gramotnost; očekávání rodičů; očekávání učitelů; domácí příprava do čtení; 1. ročník ZŠ
Keywords in English family-school cooperation; reading literacy; parental expectations; teachers' expectations; reading homework; first grade
Links MUNI/A/0960/2016.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 5/4/2018 00:56.
Abstract
Cílem příspěvku bylo nastínit závěry plynoucí z předběžné analýzy dat týkajících se vzájemných očekávání matek a učitelek ohledně spolupráce na rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Na základě analýzy hloubkových polostrukturovaných s 10 matkami a 2 učitelkami dětí 1. tříd ZŠ lze říci, že: Část domácí přípravy do čtení, zadávaná dětem ve 2. pololetí, je prezentována spíše ve formě doporučení, než jako povinný domácí úkol. Matky toto povinně-dobrovolné nastavení vnímají s jeho výhodami i nevýhodami. Na jednu stranu by si občas přály více povinných domácích úkolů do čtení, na druhou stranu přiznávají, že i přes původní snahu denně s dítětem číst nezvládají toto doporučení ve 2. pololetí naplňovat. S učitelkami se však shodují na tom, že hlavním úkolem školy v rozvoji čtenářské gramotnosti je výuka techniky čtení, zatímco rodina by měla podpořit kladný vztah dítěte ke čtení a knihám.
Abstract (in English)
Aim of this contribution is to outline the first results emerging from the analysis of particular data addressing issues on maternal and techers' expectations about mutual cooperation in early reading literacy development. Analysis of the in-depth semi-structured interviews with 10 mothers and 2 teacher of first graders seems to show that: Part of the reading homework in the 2nd half of the year is presented rather in form of reccomendations than compulsory tasks. Mothers perceive this setting with its advantages and disadvantages. On one had they would wish for more compulsory homework, on the other they admit that despite of their effort during the 1st half of the year to read with their children every day, they cannot fulfill the task in the 2nd half of the year. They agree with teachers that the main task of school is to teach the reading technique, while they should support children's positive relationship to reading and books.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
26726 /1 Jakubík, D. 22. 10. 2017

Properties

Name
26726
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26726/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26726/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26726/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26726/?info
Uploaded/Created
Sun 22. 10. 2017 00:56

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Sbornik-anotaci-CAPV-web.pdf Licence Creative Commons  File version 22. 10. 2017

Properties

Name
Sbornik-anotaci-CAPV-web.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26726/456256/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26726/456256/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26726/456256/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26726/456256/?info
Uploaded/Created
Sun 22. 10. 2017 00:56

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/5/2019 07:19

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 07:19, Week 21 (odd)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz