Information System Repo 

Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SEDLÁČKOVÁ, Jana. Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti (Mutual Expectations of Mothers and Teachers of First Graders in Their Cooperation in Children's Reading Literacy Development). In Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzájemná očekávání matek a učitelek dětí 1. tříd ohledně spolupráce na rozvoji jejich čtenářské gramotnosti
Name (in English) Mutual Expectations of Mothers and Teachers of First Graders in Their Cooperation in Children's Reading Literacy Development
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jana.
Edition Konference ČAPV 2017, Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové, 13.-14. 9. 2017, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Filozofická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) spolupráce rodiny a školy; čtenářská gramotnost; očekávání rodičů; očekávání učitelů; domácí příprava do čtení; 1. ročník ZŠ
Keywords in English family-school cooperation; reading literacy; parental expectations; teachers' expectations; reading homework; first grade
Links MUNI/A/0960/2016.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 5. 4. 2018 00:56.
Abstract
Cílem příspěvku bylo představit data týkající se vzájemných očekávání matek a učitelek ohledně spolupráce na rozvoji počáteční čtenářské gramotnosti. Na základě analýzy hloubkových polostrukturovaných s 10 matkami a 2 učitelkami dětí 1. tříd ZŠ bylo zjištěno, že: 1) Učitelky od matek očekávají pravidelné každodenní čtení s dětmi, čímž se snaží preventivně působit na případné nečtenářství v rodině – matky však toto sdělení dešifrují jako různým způsobem povinné, a podle toho s ním i nakládají. 2) Matky očekávají od učitelek informace, které by jim umožnily zjistit, jak na tom jejich dítě ve čtení je v porovnání s ostatními dětmi ze třídy – což jim učitelky nerady sdělují z důvodu obavy ze stigmatizace slabších čtenářů – nabízejí jim alternativu utvořit si obrázek na hodině, která je však matkami nevyužívána ze stejného důvodu. 3) Část domácích úkolů do čtení leží v nejisté oblasti „země nikoho“, kde se vyjevují rozdílné přístupy matek ke spolupráci na rozvoji čtenářské gramotnosti jejich dětí.
Abstract (in English)
Aim of this contribution was to present particular data addressing issues on maternal and techers' expectations about mutual cooperation in early reading literacy development. Analysis of in-depth semistructured interviews with 10 mothers and 2 teachers of first graders led in these results: 1) Teachers expectations from mothers contain regular everyday reading with children, by which teachers try to preventively act on possible non-reading - however, mothers interpret this expectation differently in terms of how much (to what extend) or to what depth it is compulsory, which affects also their different approach to reading literacy development. 2) Mothers expect teachers to give them information about their childrens' position in the class in terms of the reading skills - however, teachers are not eager to give it to them because they are afraid of the stigmatization of less skilled readers - however, they offer them the opportunity to make a comparison by themselves, although such opportunity is not used by mothers for the same reasons. 3) Part of the reading homework lies in the specific area od "no man's land", where an unclear responsibility of mothers and teachers as well as different mothers' approaches to reading literacy development emerge.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vzajemna_ocekavani_M_a_U.pdf Licence Creative Commons 21. 10. 2017

Properties

Name
Vzajemna_ocekavani_M_a_U.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26707/455889/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26707/455889/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26707/455889/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26707/455889/?info
Uploaded/Created
Sat 21. 10. 2017 00:55

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 17. 2. 2020 19:34

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 17/2/2020 19:34, Week 8 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz