Informační systém Repo 

Zdeněk Kožmín a strukturalismus

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SLÁDEK, Ondřej. Zdeněk Kožmín a strukturalismus. Bohemica litteraria, Brno: Filozofická fakulta MU, 2016, roč. 19, č. 2, s. 32-48. ISSN 1213-2144.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdeněk Kožmín a strukturalismus
Název česky Zdeněk Kožmín a strukturalismus
Název anglicky Zdeněk Kožmín and Structuralism
Autoři SLÁDEK, Ondřej.
Vydání Bohemica litteraria, Brno, Filozofická fakulta MU, 2016, 1213-2144.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky Zdeněk Kožmín ; Jan Mukařovský strukturalismus ; strukturální poetika a estetika ; teorie interpretace ; filozofie a literatura
Klíčová slova anglicky Zdeněk Kožmín ; Jan Mukařovský ; Structuralism ; Structural Poetics and Aesthetics ; Theory of Interpretation ; Philosophy and Literature
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 24. 3. 2018 00:55.
Anotace
Zdeněk Kožmín je autorem mnoha inspirativních interpretací literárních děl, ale také tvůrcem specifické interpretační metody. Studie se zabývá vztahem Zdeňka Kožmína ke strukturalismu, mapuje strukturalistické principy, které Kožmín přijal a zakomponoval do své teoretické a metodologické výbavy. V textu je zmíněno 7 klíčových principů (dílo jako fenomén sui generis, práce s materiálem, pojetí celku a struktury, pojetí uměleckého díla jako znaku, pojetí modelu, dynamika struktur, dialektika). Autor článku dokládá, že strukturální analýza literárního díla a popis strukturního dění se staly pevnou součástí Kožmínova interpretačního přístupu k literatuře. Strukturalismus Kožmín nicméně nevnímal jako jedinou možnou metodu studia literárních děl, nýbrž jako východisko, jako oporu při rozvíjení interpretačního dialogu s textem. Tím, čím Kožmín zásadně přispěl k rozvoji české literární vědy, bylo rozšíření strukturalismu o interpretační a filozoficko-existenciální rozměr.
Anotace anglicky
Zdeněk Kožmín produced a wealth of inspiring literary interpretations, but he is also the author of a specific interpretation method. The present study deals with Kožmín's relationship to structuralism, mapping the structuralist principles adopted by him and incorporated into his theoretical and methodological apparatus. The text outlines 7 key principles (a work of art as a sui generis phenomenon, working with material, concept of the whole and structure, understanding a work of art as a sign, concept of a model, dynamics of structures, and dialectics). The author of the paper demonstrates that structural analysis of a literary work and description of structural formation became an indivisible part of Kožmín's approach to interpretation of literary works. Nonetheless, Kožmín did not perceive structuralism as the only possible method of studying literary works, but rather as a point of departure, a support for developing an interpretative dialogue with a text. Kožmín's unique contribution to Czech literary theory and criticism lies in enriching structuralism with the dimension of interpretation and a philosophical-existential perspective.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
26606 /1 Jakubík, D. 6. 10. 2017

Vlastnosti

Název
26606
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26606/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26606/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26606/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26606/?info
Vloženo
Pá 6. 10. 2017 00:54

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf   Verze souboru 6. 10. 2017

Vlastnosti

Název
1_Sladek-BL_19-2016-2_7.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26606/450804/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26606/450804/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26606/450804/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26606/450804/?info
Vloženo
Pá 6. 10. 2017 00:54

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 7. 2018 10:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 10:46, 29. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz