Information System Repo 

How to Get Taxpayers to Pay Local Charges

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
RADVAN, Michal. How to Get Taxpayers to Pay Local Charges. In The Financial Law towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 340-348, 9 pp. ISBN 978-80-210-8516-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name How to Get Taxpayers to Pay Local Charges
Name in Czech Jak přimět poplatníky platit místní poplatky
Authors RADVAN, Michal.
Edition 1. vyd. Brno, The Financial Law towards Challenges of the XXI Century, p. 340-348, 9 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Stať ve sborníku
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8516-9
UT WoS 000405243700026
Keywords (in Czech) daň; daňové právo; místní poplatek; sankce; reklama
Keywords in English Tax; tax law; local charge; sanction; promotion; advertising
Links MUNI/A/1359/2016.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1. 4. 2018 00:56.
Abstract
Why taxpayers are not paying the taxes? Maybe some do not want to. Maybe some do not have money to pay. Maybe some are not apprehensive about sanctions. Moreover, some of them even do not know they are obliged to pay. This article deals with the last two issues: sanctions in local charges and promotion of local charges. As there is no classification of sanctions in tax law in the Czech Republic, it is necessary to describe and analyze the law in this area and compare de lege lata regulation with the intended amendments. The second part of the article is focused on how local charges are promoted by State or local self-government units, or how local charges should be promoted, while using the analytical method. This is the aim of the paper. The hypothesis to be confirmed or disproved is that the promotion of local charges is not adequate to get taxpayers to pay local charges (on time, in correct amount, at all). Finally using the synthesis of gained knowledge the best tax promotion mix is presented.
Abstract (in Czech)
Proč poplatníci neplatí daně? Možná někteří nechtějí. Možná někteří nemají peníze, aby zaplatili. Možná se někteří nebojí sankcí. Možná dokonce někteří ani neví, že by platit měli. Článek se zabývá právě posledními dvěma oblastmi: sankcemi v oblasti místních poplatků a "reklamou" na místní poplatky. Protože v České republice neexistuje klasifikace sankcí v daňovém právu, je nezbytné popsat a analyzovat právní regulaci v dané oblasti a porovnat regulaci de lege lata s připravovanými novelizacemi. Druhá část příspěvku je pak zaměřena na to, jak jsou místní poplatky propagovány státem a územními samosprávnými celky, či jak by propagovány býti měly, přičemž je využito analytické metody. To je také cílem příspěvku. Hypotéza, kterou článek potvrdí či vyvrátí, uvádí, že stávající propagace místních poplatků není dostatečná k tomu, aby poplatníci platili místní poplatky (řádně a včas). Nakonec, za využití syntézy získaných znalostí, je navržen nejlepší propagační mix.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
26366 /1 Jakubík, D. 14. 9. 2017

Properties

Name
26366
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26366/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26366/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26366/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26366/?info
Uploaded/Created
Thu 14. 9. 2017 00:54

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Radvan_Financial_challenges.pdf   File version 14. 9. 2017

Properties

Name
Radvan_Financial_challenges.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26366/443099/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26366/443099/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26366/443099/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26366/443099/?info
Uploaded/Created
Thu 14. 9. 2017 00:54

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 20. 6. 2018 09:35

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 20. 6. 2018 09:35, Week 25 (odd)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz