Information System Repo 

Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
PRŮCHOVÁ, Ivana. Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva (Water surfaces as a significant landscape element in terms of law). In Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 55 -70, 16 pp. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Name in Czech Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Name (in English) Water surfaces as a significant landscape element in terms of law
Authors PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Voda v právních vztazích, p. 55 -70, 16 pp. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00077021
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-7155-1
Keywords (in Czech) Vodní plochy; významné krajinné prvky; ochrana
Keywords in English Water areas; significant landscape elements; protection
Links MUNI/A/0800/2013.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2017 00:55.
Abstract
Vodní plochy – jak přírodní, tak umělé – plní řadu významných funkcí. Příspěvek je věnován jedné z nich, a to funkci vodních ploch jako významných krajinných prvků z pohledu právní regulace. Cílem pojednání je na základě analýzy právních prostředků ochrany významných krajinných prvků obecně a v rámci nich vodních ploch zhodnotit klady, případně nedostatky právní úpravy. Závěrem, na základě této analýzy, jsou pak formulovány eventuální náměty de lege ferenda.
Abstract (in English)
Water areas – both natural and artificial – performs many important functions. This paper is dedicated to one of them, namely the water areas as the significant landscape elements in terms of legal regulation. The aim of paper is an assessment of the merits or shortcomings of the legislation on the basis of the analysis of the legal means of protection of significant landscape elements in general and within the water areas. Finally, they are formulated any recommendations de lege ferenda based on this analysis.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
26326 /1 Jakubík, D. 2. 9. 2017

Properties

Name
26326
Application
refresh
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26326/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26326/?info
Uploaded/Created
Sat 2. 9. 2017 00:55

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf   File version 2. 9. 2017

Properties

Name
Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/439055/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26326/439055/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/439055/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26326/439055/?info
Uploaded/Created
Sat 2. 9. 2017 00:55

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 22/5/2019 19:20

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 22/5/2019 19:20, Week 21 (odd)

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz