Informační systém Repo 

Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PRŮCHOVÁ, Ivana. Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva. In Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 55 -70, 16 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481. ISBN 978-80-210-7155-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Název česky Vodní plochy jako významný krajiný prvek z pohledu práva
Název anglicky Water surfaces as a significant landscape element in terms of law
Autoři PRŮCHOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Voda v právních vztazích, od s. 55 -70, 16 s. ACTA UNIVERZITATIS BRUNENSIS, IURIDICA, No 481, 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00077021
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7155-1
Klíčová slova česky Vodní plochy; významné krajinné prvky; ochrana
Klíčová slova anglicky Water areas; significant landscape elements; protection
Návaznosti MUNI/A/0800/2013.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 2. 9. 2017 00:55.
Anotace
Vodní plochy – jak přírodní, tak umělé – plní řadu významných funkcí. Příspěvek je věnován jedné z nich, a to funkci vodních ploch jako významných krajinných prvků z pohledu právní regulace. Cílem pojednání je na základě analýzy právních prostředků ochrany významných krajinných prvků obecně a v rámci nich vodních ploch zhodnotit klady, případně nedostatky právní úpravy. Závěrem, na základě této analýzy, jsou pak formulovány eventuální náměty de lege ferenda.
Anotace anglicky
Water areas – both natural and artificial – performs many important functions. This paper is dedicated to one of them, namely the water areas as the significant landscape elements in terms of legal regulation. The aim of paper is an assessment of the merits or shortcomings of the legislation on the basis of the analysis of the legal means of protection of significant landscape elements in general and within the water areas. Finally, they are formulated any recommendations de lege ferenda based on this analysis.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
26326 /1 Jakubík, D. 2. 9. 2017

Vlastnosti

Název
26326
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26326/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26326/?info
Vloženo
So 2. 9. 2017 00:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf   Verze souboru 2. 9. 2017

Vlastnosti

Název
Pruchova_Voda_v_pravnich_vztazich.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/439055/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26326/439055/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26326/439055/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26326/439055/?info
Vloženo
So 2. 9. 2017 00:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 8. 2019 05:19

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 8. 2019 05:19, 34. (sudý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz