KURFÜRST, Petr. Početní praktikum (Computing practice). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 155 pp. Elportál. ISBN 978-80-210-8686-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Početní praktikum
Name (in English) Computing practice
Authors KURFÜRST, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 155 pp. Elportál, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study General mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/17:00097395
Organization Přírodovědecká fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8686-9
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) matematika; derivování; integrování; algebra; křivky; plochy; tělesa; řady
Keywords in English differentiation; integration; algebra; curves; faces; bodies; series
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/9/2020 10:22.
Abstract
Výuková publikace Početní praktikum představuje studijní materiál pro předměty PřF: F1422 Početní praktikum 1 a F2423 Početní praktikum 2, pokrývající veškerou přednášenou látku. Jednotlivé kapitoly vždy obsahují stručnou teorii a soubor příkladů s uvedeným výsledkem.
Abstract (in English)
This textbook provides the study material for courses Computing Practice 1 and 2, covering all lectured topics. Each chapter contains brief theory and set of examples with the result.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
http://is.muni.cz/repo/1387899/71177841/   File version 28/8/2017

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26266/437369/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26266/437369/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26266/437369/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26266/437369/?info
Uploaded/Created
Mon 28/8/2017 00:54

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
https://is.muni.cz/publication/1387899/71177841/   File version 4/9/2020

Properties

Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/26266/903643/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26266/903643/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/26266/903643/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/26266/903643/?info
Uploaded/Created
Fri 4/9/2020 10:22

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 26/5/2022 00:51