Informační systém Repo 

Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land ...

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
BRADÁČ, Albert, Michal MATOUŠ, Pavel KLIKA a Alena KLIKOVÁ. Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land using HABU method. In 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017. 1. vyd. Bulharsko: Stef 92 technology ltd, 2017. s. 189-197, 9 s. ISBN 978-619-7408-10-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determination of the influence of conditions for the buildings placement on the value of the land using HABU method
Název česky Stanovení vlivu podmínek pro povolení umístění stavby na hodnotu pozemku použitím metody HABU
Autoři BRADÁČ, Albert, Michal MATOUŠ, Pavel KLIKA a Alena KLIKOVÁ.
Vydání 1. vyd. Bulharsko, 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2017, od s. 189-197, 9 s. 2017.
Nakladatel Stef 92 technology ltd
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-619-7408-10-2
ISSN 1314-2704
Klíčová slova česky umisťování staveb; stavební právo; metoda nejvyššího a nejlepšího využití; hodnota pozemku
Klíčová slova anglicky building placement; building law; highest and best use method; value of land
Návaznosti MUNI/A/1316/2016.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 18. 5. 2018 00:55.
Anotace
Contribution follows the issues included in the contribution “Influence of a possibility to emplace a building and a type of a building being placed on the value of the land” published in the conference proceedings SGEM 2016. The contribution is focused on issues related to the conditions for the building placement on the land. It examines what conditions must be met to place a building, in response to various forms of placement permits. The conditions of the building placement determine the type of a building being placed and the way of its future use. In general the conditions have a crucial impact on the value of the land. The authors focused on the issues from the perspective of the valuation and also in terms of potential emplacement of certain types of buildings on specific lands. The conditions for the building placement determine the particular type of a building that is allowed to be placed. The authors focused on the valuation of impacts (conditions) using method “High and best use“(hereinafter “HABU”), because the basic principle of this method is to evaluate the future use of the land and thus determine profitability of land as a future investment. The HABU method evaluates in total four criteria, namely whether the proposed future land use is legally permissible, physically possible, financially reasonable and most productive. Conditions which determine the possible type of a construction are essential for solving the first criterion "legally permissible". The paper lists the basic procedures and formulas of the HABU method so that it is possible to determine the value of the land and evaluate the impact of the type of buildings on the land price with reasoning. At the end the method is applied to a particular example.
Anotace česky
Příspěvek navazuje na příspěvek "Vliv možnosti umístit stavbu a typu umisťované stavby na hodnotu pozemku", publikovaného ve sborníku SGEM 2016. Příspěvek je zaměřen na otázky týkající se podmínek pro umístění stavby na pozemku. Zkoumá, jaké podmínky musí být splněny k umístění budovy v reakci na různé formy povolení k umístění. Podmínky umístění stavby určují typ umístěné stavby a způsob jejího budoucího využití. Obecně platí, že podmínky mají zásadní dopad na hodnotu pozemků. Autoři se zaměřili na problematiku z pohledu ocenění a také z hlediska potenciálního umístění některých typů budov na konkrétních pozemcích. Podmínky pro umístění stavby určují konkrétní typ budovy, která může být umístěna. Autoři se zaměřili na ocenění dopadů (podmínek) použitím metody "Nejvyššího a nejlepšího využití" (dále jen "HABU"), protože základním principem této metody je zhodnocení budoucího využívání pozemku a určení ziskovosti pozemku jako budoucích investic. Metoda HABU hodnotí celkem čtyři kritéria, konkrétně zda navrhované budoucí využití pozemku je právně přípustné, fyzicky možné, finančně důvodné a nejvíce produktivní. Podmínky, které určují možný typ stavby, jsou nezbytné pro řešení prvního kritéria "legálně přípustné". Článek popisuje základní postupy a vzorce metody HABU tak, aby bylo možné stanovit hodnotu pozemku a vyhodnotit dopad typů staveb na cenu pozemku s odůvodněním. Na konci je metoda použita pro konkrétní příklad.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
26046 /1 Jakubík, D. 28. 7. 2017

Vlastnosti

Název
26046
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/26046/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/26046/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/26046/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/26046/?info
Vloženo
Pá 28. 7. 2017 00:53

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Klikova_clanek.pdf   Verze souboru 28. 7. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 22. 7. 2018 10:40

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 10:40, 29. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz