KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN and Filip RIGEL. Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu (Opposition Report Study of the Influence of Hard Hazard on Crime). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2017, 20 pp. 381. ISBN 978-80-7418-275-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu
Name (in English) Opposition Report Study of the Influence of Hard Hazard on Crime
Authors KOUDELKA, Zdeněk, Miroslav FORET, Jiří KROUPA, Martin PELIKÁN and Filip RIGEL.
Edition 1. vyd. Ostrava, 20 pp. 381, 2017.
Publisher KEY Publishing
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Legal sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization Právnická fakulta – Repository – Repository
ISBN 978-80-7418-275-4
Keywords (in Czech) Hazard
Keywords in English Hazard
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 4/9/2020 04:39.
Abstract
Vysoká škola Karla Engliše Brno vytvořila Oponentní posouzení Studie vlivu tvrdého hazardu na kriminalitu. Studii vypracoval Fond boje proti korupci miliardáře Janečka a spolek Naši politici. Přitom Karel Janeček vydělal peníze hrou s prodejem a nákupem finančních derivátů, kdy jeho zisk byl ztrátou jiných. Cílem oponentního posouzení bylo, zda Janečkův fond a Naši politici užívají při tvorbě svých výstupů, které se snaží ovlivnit politické rozhodování a jsou prezentovány jako odborné, skutečně odborných a vědeckých přístupů. Oponentní posouzení studie Janečkova fondu zjistilo, že Studie je psána tendenčně, aby přesvědčila o nepřijatelnosti hazardních her bez ohledu na ověřitelnost a pravdivost svých tvrzení. Studie nereaguje na zákon o hazardních hrách přijatý v roce 2016. Studie pomíjí základní kriminologické poznatky, zejména trend poklesu kriminality v roce 2015 a kumulace několika kriminogenních faktorů, které vedou k páchání kriminality.
Abstract (in English)
Karel Englis College Brno created an Opposition Assessment of the Study of the Influence of Hard Gambling on Crime. The study was drafted by the Janeček billionaire fund and the Naši politici team. At the same time, Karel Janeček made money by playing with the sale and purchase of financial derivatives, when his profit was the loss of others. The objective of the opponent's assessment was whether the Janeček Fund and Our Politicians are using the outputs that are trying to influence political decision-making and are presented as professional, truly professional and scientific approaches. The opponent's assessment of the Janeček Fund study found that the study is written in a tendency to convincing the unacceptability of gambling regardless of the veracity and truthfulness of its claims. The study does not respond to the Gambling Act adopted in 2016. The study overlooks basic criminological findings, in particular the trend of the decline in crime in 2015 and the accumulation of several criminogenic factors that lead to crime.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Oponentni_posouzeni.docx Licence Creative Commons  File version 27/5/2017

Properties

Name
Oponentni_posouzeni.docx
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/405874/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/405874/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/405874/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/405874/?info
Uploaded/Created
Sat 27/5/2017 01:01

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Oponentni_posouzeni.docx Licence Creative Commons  File version 4/9/2020

Properties

Name
Oponentni_posouzeni.docx
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903268/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/903268/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903268/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/903268/?info
Uploaded/Created
Fri 4/9/2020 04:39

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf   File version 1/3/2018

Properties

Name
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/500724/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/500724/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/500724/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/500724/?info
Uploaded/Created
Thu 1/3/2018 00:55

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf   File version 4/9/2020

Properties

Name
Oponentniposouzeni_Koudelka.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903269/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/903269/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/25786/903269/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/25786/903269/?info
Uploaded/Created
Fri 4/9/2020 04:39

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
 • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
 • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 26/5/2024 17:10