Informační systém Repo 

Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD: Elsevier Science, 2017, roč. 58, September, s. 25-33. ISSN 0364-5916.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability
Název česky Nanočástice Au-Ni: Předpověď fázového diagramu, syntéza, charakterizace a tepelná stabilita
Autoři SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK.
Vydání CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY, OXFORD, Elsevier Science, 2017, 0364-5916.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Fyzikální chemie a teoretická chemie
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL URL
Organizace Přírodovědecká fakulta - Masarykova univerzita
UT WoS 000410869300004
Klíčová slova česky nanoslitina; CAPHAD; fázový diagram; spinodalní rozklad
Klíčová slova anglicky nanoalloy; CAPHAD; phase diagram; spinodal decomposition
Návaznosti GA14-12653S, projekt VaV. GA17-12844S, projekt VaV. GA17-15405S, projekt VaV. LQ1601, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 29. 3. 2018 00:55.
Anotace
The Au-Ni nanoparticles (NPs) were prepared by oleylamine solvothermal synthesis from metal precursors. The Au-Ni phase diagram prediction respecting the particle size was calculated by the CALPHAD method. The hydrodynamic size of the AuNi NPs in a nonpolar organic solvent was measured by the dynamic light scattering (DLS) method. The average hydrodynamic sizes of the nanoparticle samples were between 18 and 25 nm. The metallic composition of the AuNi NP samples was obtained by inductively-coupled plasma atomic emission spectroscopy (ICP-OES). The metallic fraction inside AuNi NPs was varied Au-(30-70)wt%Ni. The steric alkylamine stabilization was observed. The individual AuNi NPs were investigated by transmission electron microscopy (TEM). The dry nanopowder was also studied. The structures of the aggregated samples were investigated by scanning electron microscopy (SEM). The AuNi NPs reveal randomly mixed face-centered cubic (FCC) crystal lattices. The phase transformations were studied under inert gas and air. The samples were studied by differential scanning calorimetry (DSC).
Anotace česky
Nanočástice Au-Ni (NPs) byly připraveny solvotermální syntézou z kovových prekurzorů. Predikce fázového diagramu Au-Ni s ohledem na velikost částic byla vypočítána metodou CALPHAD. Hydrodynamická velikost AuNi NP v nepolárním organickém rozpouštědle byla měřena metodou dynamického rozptylu světla (DLS). Průměrné hydrodynamické velikosti vzorků nanočástic byly mezi 18 a 25 nm. Chemické složení kovů vzorků AuNi NP bylo získáno indukčně vázanou plazmovou atomovou emisní spektroskopií (ICP-OES). Kovová frakce uvnitř AuNi NP byla různá v rozmězí Au-(30-70hm%)Ni. Byla pozorována sterická stabilizace alkylaminem. Jednotlivé NP AuNi byly zkoumány tramsmisní elektronovou mikroskopií (TEM). Také byl zkoumán suchý nanoprášek. Struktury agregovaných vzorků byly zkoumány pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM). AuNi nanočástice vykazovaly krystalovou mřížku náhodně smíšeného tuhého roztoku (FCC). Fázové transformace byly studovány pod inertním plynem a na vzduchu. Vzorky byly také studovány diferenční skenovací kalorimetrií (DSC).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
25726 /1 Jakubík, D. 18. 5. 2017

Vlastnosti

Název
25726
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25726/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25726/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25726/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25726/?info
Vloženo
Čt 18. 5. 2017 01:11

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
Sopousek_AuNi_NPs.pdf   Verze souboru 18. 5. 2017

Vlastnosti

Název
Sopousek_AuNi_NPs.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25726/402870/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25726/402870/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25726/402870/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25726/402870/?info
Vloženo
Čt 18. 5. 2017 01:11

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 17. 12. 2018 01:58

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 12. 2018 01:58, 51. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz