Informační systém Repo 

Czech family business brands as a tradition bearer

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK. Czech family business brands as a tradition bearer. In MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. 1. vyd. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2017. s. 235 -246, 12 s. ISBN 978-80-8105-840-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czech family business brands as a tradition bearer
Název česky Česká rodinná značka jako nositelka tradice
Autoři PETRŮ, Naděžda a Josef NOVÁK.
Vydání 1. vyd. Trnava, MARKETING IDENTITY Brands we love – part I. od s. 235 -246, 12 s. 2017.
Nakladatel University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-8105-840-0
ISSN 1339-5726
UT WoS 000410451700023
Klíčová slova česky Rodinná značka, rodinná firma, rodinné podnikání, rodinná farma, tradice.
Klíčová slova anglicky Family brand; Family business; Family entrepreneurship; Family farm; Tradition
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 16. 3. 2018 00:58.
Anotace
Czech family brands and the topic of family entrepreneurship appear more and more frequently before the eyes of both general and professional public on the page of Hospodářské noviny (Economic Journal) and Lidové noviny (People’s Journal), in the magazines Lobby, Moderní řízení (Modern Management), Trade News, on the television screens in the programme Cesty k úspěchu (Ways to Success) h osted by M arek V ašut, etc. The s cientific objective of this article is to examine the history and the presence of unique Czech brands of family business, and the range of interpretations to their names. The text was elaborated on the basis of general scientific methods, in particular using the comparison method for secondary data of publicly available / published research, case studies, primary quantitative research, deduction and generalization. The findings of this study confirmed the assumption that family businesses/farms that continue a family tradition, present the first and last name of their founders in their name. One of the main objectives of a company facing the need to design a successor strategy is to pass on the family brand and tradition to the incoming generation. The successors are brought up to respect traditions and to share the knowledge that the family brand is one of the most valuable intangible assets held by the family. However, the core of the family brand must rely on an excellent product or service. If properly taken care of, the family brand constitutes a major competitive advantage of the family business over other market players.
Anotace česky
Značky české rodiny a téma rodinného podnikání se stále častěji objevují před očima široké i odborné veřejnosti na stránkách Hospodářských novin a Lidových novinách v časopisech Lobby, Moderní řízení Management), Trade News, na televizních obrazovkách v programu Cesty k úspěchu (Mrák V ašut) a další. Cílem tohoto článku je prověřit historii a přítomnost unikátních českých značek Rodinného podnikání a rozsah interpretací jejich jmen. Text byl zpracován na základě obecných vědeckých metod, zejména pomocí srovnávací metody pro sekundární data veřejně dostupného / publikovaného výzkumu, případových studií, primárního kvantitativního výzkumu, odečtení a generalizace. Závěry této studie potvrdily předpoklad, že rodinné podniky / farmy, které pokračují v rodinné tradici, představují jméno a příjmení jejich zakladatelů. Jedním z hlavních cílů společnosti, která čelí potřebě navrhnout následnou strategii, je přenášet rodinu a tradici na novou generaci. Nástupci jsou vychováni k respektování tradic a ke sdílení vědomí, že rodinná značka je jedním z nejcennějších nehmotných statků držených rodinou. Jádro rodinné značky se však musí spoléhat na vynikající produkt nebo službu. Pokud se řádně postará o to, rodina představuje významnou konkurenční výhodu rodinného podniku před ostatními účastníky trhu.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
25228 /1 Mottl, P. 1. 4. 2017

Vlastnosti

Název
25228
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/25228/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/25228/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/25228/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/25228/?info
Vloženo
So 1. 4. 2017 00:51

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
Atributy
 
CZECH_FAMILY_BUSINESS_BRANDS_AS_A_TRADITION_BEARER.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 1. 4. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 6. 2018 09:33

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2018 09:33, 25. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz