Information System Repo 

Právní problémy kybernetické bezpečnosti

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA and Václav STUPKA. Právní problémy kybernetické bezpečnosti (Legal issues of cyber security). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 215 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576. ISBN 978-80-210-8426-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právní problémy kybernetické bezpečnosti
Name (in English) Legal issues of cyber security
Authors POLČÁK, Radim, Jakub HARAŠTA and Václav STUPKA.
Edition 1. vyd. Brno, 215 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 576, 2016.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8426-1
Keywords (in Czech) kybernetická bezpečnost; kybernetické bezpečnostní incidenty; metodologie; kritické infrastruktury; suverenita; kybernetická válka
Keywords in English cyber security; cyber incidents; methodology; critical infrastructures; sovereignty; cyber warfare
Links MUNI/A/1192/2015.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 22. 3. 2017 00:53.
Abstract
Monografie Právní problémy kybernetické bezpečnosti v ucelené podobě shrnuje výsledky dosavadního výzkumu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Publikace se tematikou zabývá z hlediska správněprávního, trestněprávního, pracovněprávního a mezinárodněprávního. Monografie se postupně věnuje pojmům a metodologii (kap. 1), institutům (kap. 2), individuální odpovědnosti (kap. 3), právním a politickým perspektivám (kap. 4 a 5), spolupráci a sdílení informací (kap. 6, 8 a 9), povinnostem správců infrastruktur (kap. 7), suverenitě (kap. 10) a kybernetickým prostředkům v rámci práva válečného (kap. 11) a práva humanitárního (kap. 12).
Abstract (in English)
Monograph Legal Issues of Cyber Security in the comprehensive form summarizes the results of contemporary research in the field of cyber security. The publication approaches the issue from the standpoint of administrative law, criminal law, labour law and international law. Monograph deals with terminology and methodology (Ch. 1), institutions (Ch. 2), personal liability (Ch. 3), legal and political perspectives (Ch. 4 and 5), cooperation and information sharing (Ch. 6, 8 and 9), obligations of infrastructure operators (Ch. 7), sovereignty (Ch. 10) and cyber operations within law of war (Ch. 11) and humanitarian law (Ch. 12).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Polcak_kniha2.pdf   File version 18. 3. 2017

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 25. 5. 2020 19:37

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 25/5/2020 19:37, Week 22 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz