Informační systém Repo 

Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MAIELLO, Giuseppe. Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov. In (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Košice: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 127-142, 16 s. První. ISBN 978-80-558-1097-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov
Název česky Představy českých novopohané a představitelů etnických náboženství o organizaci pohřbů
Název anglicky Visions of Czech neo-pagans and representatives of ethnic religions about the organization of funerals
Autoři MAIELLO, Giuseppe.
Vydání Košice, (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, od s. 127-142, 16 s. První, 2016.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sociologie, demografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-558-1097-3
Klíčová slova česky Kvalitativní výzkum; Antropologie smrtí; Sociologie náboženství; Novopohanství; Slovanství; Rodná víra; Česká Republika
Klíčová slova anglicky Qualitative research; Anthropology of death; Sociology of Religion; Neo-paganism; Slavism; Native faith; Czech Republic
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 21. 4. 2017 01:03.
Anotace
Začiatky oživenia etnických náboženstiev alebo toho, čomu sa hovorí novopohanství, v strednej Európe zaznamenáváme koncom 90. rokov 20. storočia. Aj prvá generácia českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev sa totiž sformovala koncom 90. Rokov 20. storočia a patrili k nej osoby vo veku od 16 do 36 rokov, čiže vzdialené od obdobia staroby. Skoro pre českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev vyvstala otázka, ktorej doteraz nikdy priamo nečelili. Smrť patrila k svetu, ktorý sa týkal „predkov“. Priame skúsenosti sa týkali priateľov a príbuzných, ale dovtedy všetci českí pohania boli ešte živí. Kapitola analyzuje otázku vzniku slovanského novopohanství a otázku zážitku smrti u novopohanov. V časti týkajúcej sa obdobia rokov 1998 – 2012 budeme v našom výskume vychádzať predovšetkým z osobných spomienok, ústnych a písomných svedectiev niektorých členov prvej generácie pohanov a predstaviteľov českých etnických náboženstiev a budeme citovať úryvky z diskusií na webových stránkach tých istých členov komunít.
Anotace anglicky
The dawn of the ethnic religion revival, or what is currently referred to as contemporary Paganism in Central Europe, dates back to the late 1990s. The first generation of Czech Contemporary Pagans and representatives of ethnic religions also formed in the late 1990s and mostly consisted of individuals aged between 16 to 36 years of age, i.e., individuals far from old age. Soon raised a question that Czech contemporary Pagans and ethnic religion representatives had not faced before. Death belonged in the world of their “ancestors”. Their previous death experiences were related to friends and relatives, when all Czech pagans were still alive. The chapter analyzes the birth of Slavic Paganism and the question of the experience of death in contemporary pagans. In the section relating to the period 1998 - 2012 we will rely in our research primarily on personal memories, and oral and written testimonies of some members of the first generation of representatives of the Czech ethnic religion. We also quote excerpts from the discussions on the websites of the same members of the community.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
24583 /1 Mottl, P. 21. 2. 2017

Vlastnosti

Název
24583
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/24583/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/24583/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/24583/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/24583/?info
Vloženo
Út 21. 2. 2017 00:52, RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
Atributy
 
Maiello_Detabuizacia_smrti_vo_filozoficko-antropologickom_ ...   Verze souboru 21. 2. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., uco 19375
  • osoba Dr. Ing. Luboš Sychra, uco 31003
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 23. 6. 2017 20:56

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 6. 2017 20:56, 25. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz