ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena, Josef MELICHAR and Miroslav MAŠLEJ. Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany (Utilization of Selected Methods of Strategic Analysis in Key Documents of The Czech Ministry of Defence). Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany, 2016, vol. 25, No 4, p. 20-34. ISSN 1210-3292.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany
Name in Czech Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany
Name (in English) Utilization of Selected Methods of Strategic Analysis in Key Documents of The Czech Ministry of Defence
Authors ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef MELICHAR (203 Czech Republic, guarantor) and Miroslav MAŠLEJ (203 Czech Republic).
Edition Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany, 2016, 1210-3292.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Management, administration and clerical work
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00092620
Organization Ekonomicko-správní fakulta – Repository – Repository
Keywords (in Czech) Strategická analýza; resort obrany; obsahová analýza dokumentů
Keywords in English 62/5000 Strategic Analysis; Ministry of Defence; Content Analysis of Documents
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 3/9/2020 15:57.
Abstract
Článek přináší výsledky analýzy 14 národních dokumentů a 14 dokumentů interních pro rezort obrany ČR. Analýza dokumentů ukázala, že chybí dohledatelnost a prokazatelnost použitých metod a že metody strategické analýzy byly použity zpravidla nesprávně a nekompletně. Návrh ke zlepšení tohoto stavu spočívá ve vytvoření úložiště zpracovaných strategických informací, a vytvoření specializovaného pracoviště, které se bude zabývat zpracováním strategických informací a dat, a vytvoří podmínky pro tvorbu institucionální znalosti. Součástí navrhovaného řešení je rovněž zařazení tématiky zpracovávání agregujících a komplexních analýz do systému vzdělávání u personálu, u něhož se předpokládá zapojení do strategického plánování.
Abstract (in English)
Article presents the results of analysis of 14 national documents and 14 documents internal MoD CR. Document analysis showed that the lack of traceability and verifiability of the methods and the methods of strategic analysis usually have been used incorrectly or incompletely. Proposal to improve the situation is to create a repository of processed strategic information, and the establishment of a specialized department, which will deal with the processing of strategic information and data, and create conditions for the creation of institutional knowledge. Part of the proposed solution is also the inclusion of aggregating processing and comprehensive analysis topics to the education system for the staff, which is presumed to involve in strategic planning.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf   File version 5/1/2017

Properties

Name
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/354967/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23876/354967/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/354967/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23876/354967/?info
Uploaded/Created
Thu 5/1/2017 00:51

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf   File version 3/9/2020

Properties

Name
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/902361/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23876/902361/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/902361/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23876/902361/?info
Uploaded/Created
Thu 3/9/2020 15:57

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 15/7/2024 01:23