ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena, Josef MELICHAR a Miroslav MAŠLEJ. Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany. Vojenské rozhledy. Praha: Ministerstvo obrany, 2016, roč. 25, č. 4, s. 20-34. ISSN 1210-3292.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany
Název česky Využívání vybraných metod strategické analýzy při tvorbě klíčových dokumentů rezortu obrany
Název anglicky Utilization of Selected Methods of Strategic Analysis in Key Documents of The Czech Ministry of Defence
Autoři ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena (203 Česká republika, domácí), Josef MELICHAR (203 Česká republika, garant) a Miroslav MAŠLEJ (203 Česká republika).
Vydání Vojenské rozhledy, Praha, Ministerstvo obrany, 2016, 1210-3292.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Řízení, správa a administrativa
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/16:00092620
Organizace Ekonomicko-správní fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář
Klíčová slova česky Strategická analýza; resort obrany; obsahová analýza dokumentů
Klíčová slova anglicky 62/5000 Strategic Analysis; Ministry of Defence; Content Analysis of Documents
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 3. 9. 2020 15:57.
Anotace
Článek přináší výsledky analýzy 14 národních dokumentů a 14 dokumentů interních pro rezort obrany ČR. Analýza dokumentů ukázala, že chybí dohledatelnost a prokazatelnost použitých metod a že metody strategické analýzy byly použity zpravidla nesprávně a nekompletně. Návrh ke zlepšení tohoto stavu spočívá ve vytvoření úložiště zpracovaných strategických informací, a vytvoření specializovaného pracoviště, které se bude zabývat zpracováním strategických informací a dat, a vytvoří podmínky pro tvorbu institucionální znalosti. Součástí navrhovaného řešení je rovněž zařazení tématiky zpracovávání agregujících a komplexních analýz do systému vzdělávání u personálu, u něhož se předpokládá zapojení do strategického plánování.
Anotace anglicky
Article presents the results of analysis of 14 national documents and 14 documents internal MoD CR. Document analysis showed that the lack of traceability and verifiability of the methods and the methods of strategic analysis usually have been used incorrectly or incompletely. Proposal to improve the situation is to create a repository of processed strategic information, and the establishment of a specialized department, which will deal with the processing of strategic information and data, and create conditions for the creation of institutional knowledge. Part of the proposed solution is also the inclusion of aggregating processing and comprehensive analysis topics to the education system for the staff, which is presumed to involve in strategic planning.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf   Verze souboru 5. 1. 2017

Vlastnosti

Název
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/354967/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/23876/354967/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/354967/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/23876/354967/?info
Vloženo
Čt 5. 1. 2017 00:51

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Atributy
 
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf   Verze souboru 3. 9. 2020

Vlastnosti

Název
VRZ4Z-2016_Vyuzivani_vybranzch_metod.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/902361/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/23876/902361/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/23876/902361/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/23876/902361/?info
Vloženo
Čt 3. 9. 2020 15:57

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 26. 5. 2024 16:57