Information System Repo 

Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
VLČKOVÁ, Kateřina and Karolína PEŠKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu (Learner Strategies in English as Foreign Language and their Relation to Achievement: Summary of Research Findings). In Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti: souhrnné výsledky výzkumu
Name (in English) Learner Strategies in English as Foreign Language and their Relation to Achievement: Summary of Research Findings
Authors VLČKOVÁ, Kateřina and Karolína PEŠKOVÁ.
Edition Sborník abstraktů z konference České asociace pedagogického výzkumu, 2016.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Konferenční abstrakta
Field of Study Pedagogy and education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) Strategie učení; řečové dovednosti; úspěšnost řešení úloh; angličtina jako cizí jazyk
Keywords in English Learner strategies; language skills; achievement in language tasks; English as a foreign language (EFL).
Links MUNI/A/0985/2015.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 3/9/2020 08:02.
Abstract
Příspěvek prezentuje souhrnné výsledky výzkumu žákovských strategií uplatňovaných při učení se angličtině jako cizímu jazyku na konci základního vzdělávání. Žáky deklarované používání strategií je dáno do souvislosti s indikátory jejich vzdělávacích výsledků, jako jsou skóre z testu KET na úrovni A2 či známka z anglického jazyka, a to v kontextu dalších proměnných, například učební a výkonové motivace, stylů učení nebo podpory strategií učitelem. Strategie a úspěšnost řešení testových úloh jsou zkoumány u řečových dovedností čtení, poslech, mluvení a psaní.
Abstract (in English)
The paper presents research into learner strategies (language learning and use strategies) in English as a foreign language at the end of compulsory education (ISCED2) in the Czech Republic. The strategy use declared by students was analysed in relation to indicators of their achievement (KET tasks´ scores, grade in English etc.). Strategies and achievement were measured for the language skills listening, reading, speaking, and writing; and in the context of other variables, like learning motivation, learning styles or teacher´s strategy support.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
capv2016_strategie_uceni_Skola.docx   File version 11/10/2016

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
capv2016_strategie_uceni_Skola.docx   File version 3/9/2020

Properties

Name
capv2016_strategie_uceni_Skola.docx
Address within IS
https://repozitar.cz/auth/repo/23008/901658/
Address for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23008/901658/
Address within Manager
https://repozitar.cz/auth/repo/23008/901658/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://repozitar.cz/repo/23008/901658/?info
Uploaded/Created
Thu 3/9/2020 08:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • a concrete person Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 21/1/2021 18:41

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 21/1/2021 18:41, Week 3 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz